Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH

Bài 7

QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BiẾN NHIỄM SẮC THỂ

Mục tiêu:
- Quan sát được bộ NST, xác định được một số
dạng đột biến NST, hậu quả và ý nghĩa trong thực
tiễn.

®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ

®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ

®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ

A
B

Thể 2n – 1 – 1
Thể 2n + 1

C

Thể khuyết nhiễm

D

Thể một nhiễm

E

Thể 2n

F
G

Thể 2n + 2
Thể 2n + 2 + 2

Xin chào và hẹn gặp lại

( CÁC EM CẤT GHẾ NGỒI CỦA MÌNH VÀO GẦM BÀN
GIÚP CÔ)

...
Bài 7 THC HÀNH
QUAN SÁT CÁC DNG ĐỘT BiN NHIM SC TH
Mc tiêu:
- Quan sát được b NST, xác định được mt s
dng đột biến NST, hu qu và ý nghĩa trong thc
tin.
Bài thực hành quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thực hành quan sát các dạng đột biến nhiễm sắc thể 9 10 535