Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán vận tải có vận chuyển ngược

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
------------------

TRỊNH THỊ THANH HẢO

BÀI TOÁN VẬN TẢI
CÓ VẬN CHUYỂN NGƯỢC

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành : TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số : 60.46.36

Người hướng dẫn khoa học:
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU

THÁI NGUYÊN - NĂM 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục
Lời cảm ơn

3

Lời nói đầu

4

1 Bài
1.1
1.2
1.3
1.4
2

toán qui hoạch tuyến
Phát biểu bài toán . . .
Sự tồn tại nghiệm . . .
Phương án cực biên . .
Bài toán đối ngẫu . . .

tính
. . .
. . .
. . .
. . .

dạng chính tắc
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Bài toán vận tải với biến không âm
2.1 Bài toán vận tải và tính chất . . . .
2.2 Tìm phương án cực biên ban đầu . .
2.3 Tiêu chuẩn tối ưu . . . . . . . . . .
2.4 Thuật toán thế vị . . . . . . . . . .
2.5 Ví dụ minh họa . . . . . . . . . . .

3 Bài
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

toán vận tải có vận chuyển ngược
Vận chuyển ngược có lợi ích gì? . . . . . . . .
Mô hình bài toán vận tải có vận chuyển ngược
Điều kiện tối ưu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuật toán giải bài toán (P) . . . . . . . . . .
Ví dụ minh họa . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

7
7
8
8
9

.
.
.
.
.

13
13
18
21
26
28

.
.
.
.
.

32
32
33
36
38
40

Kết luận

45

Tài liệu tham khảo

46

2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLời cảm ơn
Luận văn này được hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, Đại
học Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Trần Vũ Thiệu. Tác giả
xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy về sự tận tình hướng
dẫn trong suốt thời gian tác giả làm luận văn.
Trong quá trình học tập và làm luận văn, thông qua các bài giảng
và xêmina, tác giả thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ và đóng
góp những ý kiến quý báu của các GS,TS trong Viện Toán học đã không
quản ngại đường sá xa xôi lên Thái Nguyên giảng dạy cho chúng em. Tác
giả cũng xin gửi tới TS. Nguyễn Thị Thu Thủy và các thầy các cô trong
trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Từ đáy lòng mình, tác
giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy các cô.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, các cô, Ban giám hiệu
nhà trường, Ban chấp hành Đoàn, các đồng ng...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRỊNH THỊ THANH HẢO
BÀI TOÁN VẬN TẢI
VẬN CHUYỂN NGƯỢC
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Chuyên ngành : TOÁN ỨNG DỤNG
số : 60.46.36
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TS. TRẦN THIỆU
THÁI NGUYÊN - NĂM 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bài toán vận tải có vận chuyển ngược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán vận tải có vận chuyển ngược - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài toán vận tải có vận chuyển ngược 9 10 504