Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính tan

Được đăng lên bởi hinh-nguyen-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6061 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI
Nhóm
hiđroxit và
gốc axit

Hó
a
trị

OH –

I

CI –
NO3 –
CH3COO –
S 2–
SO3 2–

I
I
I
II
II

Hiđrox
it
Clorua
Nitrat
Axêtat
Sunfua
Sunfit

SO4 2–

II

Sunfat

CO3 2–
SiO3 2–
PO4 3–

Tên
nhóm

H+
I

T/B
T/B
T/B
T/B
T/B
T/K
B

Cacbon
T/B
at
K/K
II Silicat
B
Photph T/K
III
at
B
II

K+
I

HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI
Na Ag Mg2 Ca2 Ba2 Zn2 Hg2 Pb2 Cu2 Fe2 Fe3 Al3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

T

T

–

K

I

T

K

–

K

K

K

K

K

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

K
T
T
K
K

T
T
T
–
K

T
T
T
T
K

T
T
T
T
K

T
T
T
K
K

T
T
T
K
K

I
T
T
K
K

T
T
T
K
K

T
T
T
K
K

T
T
–
K
–

T
T
I
–
–

T

T

I

T

I

K

T

–

K

T

T

T

T

T

T

K

K

K

K

K

–

K

K

K

–

–

T

T

–

K

K

K

K

–

K

–

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T
: hợp chất tan được trong
nước

K
I
B
KB
“–”

:
:
:
:
:

Các
gốc
axit
khác
Br–
I–
MnO4–
AlO2–
ZnO22–

Tên gọi

Hóa
trị

Bromua
Iotua
Permanganat
Aluminat
Zincat

I
I
I
I
II

Các
gốc
axit
khác
HSO4–
HSO3–
HCO3–
H2PO4–
HPO42–

Tên gọi

Hóa
trị

Hiđrosunfat
Hiđrosunfit
Hiđrocacbonat
Đihiđrophotphat
hiđrophotphat

I
I
I
I
II

hợp chất không tan
hợp chất ít tan
hợp chất dễ bay hơi/dễ bị phân hủy thành khí bay lên
hợp chất không bay hơi
hợp chất không tồn tại hoặc bị phân hủy trong nước .

MÀU MỘT SỐ CHẤT HÓA HỌC THƯỜNG GẶP
Kim loại kiềm và kiềm thổ
1. KMnO4: tinh thể màu đỏ tím.
2. K2MnO4: lục thẫm

3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và CaCl2
4. Ca(OH)2: ít tan kết tủa trắng
5. CaC2O4 : trắng
Nhôm
6. Al2O3: màu trắng
7. AlCl3: dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt vì lẫn FeCl3
8. Al(OH)3: kết tủa trắng
9. Al2(SO4)3: màu trắng.
Sắt
10. Fe: màu trắng xám
11. FeS: màu đen
12. Fe(OH)2: kết tủa trắng xanh

13. Fe(OH)3: nâu đỏ, kết tủa nâu đỏ
14. FeCl2: dung dịch lục nhạt
15. Fe3O4(rắn): màu nâu đen
16. FeCl3: dung dịch vàng nâu
17. Fe2O3: đỏ
18. FeO : đen.
19. FeSO4.7H2O: xanh lục.
20. Fe(SCN)3: đỏ máu
Đồng
21. Cu: màu đỏ
22. Cu(NO3)2: dung dịch xanh lam
23. CuCl2: tinh thể có màu nâu, dung dịch xanh lá cây

24. CuSO4: tinh thể khan màu trắng, tinh thể ngậm nước màu xanh lam, dung dịch xanh lam
25. Cu2O: đỏ gạch.
26. Cu(OH)2 kết tủa xanh lơ (xanh da trời)
27. CuO: màu đen
28. Phức của Cu2+: luôn màu xanh.
Mangan
29. MnCl2 : dung dịch: xanh lục; tinh thể: đỏ nhạt.
30. MnO2 : kết tủa màu đen.
31. Mn(OH)4: nâu
Kẽm
32. ZnCl2 : bột trắng
33. Zn3P2: tinh thể nâu xám

34. ZnSO4: dung dịch không màu
Crom
35. ...
BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI
Nhóm
hiđroxit và
gốc axit
a
trị
Tên
nhóm
HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI
H
+
I
K
+
I
Na
+
I
Ag
+
I
Mg
2
+
II
Ca
2
+
II
Ba
2
+
II
Zn
2
+
II
Hg
2
+
II
Pb
2
+
II
Cu
2
+
II
Fe
2
+
II
Fe
3
+
III
Al
3
+
III
OH
I
Hiđrox
it
T T K I T K K K K K K
CI
I Clorua T/B T T K T T T T T I T T T T
NO
3
I Nitrat T/B T T T T T T T T T T T T T
CH
3
COO
I Axêtat T/B T T T T T T T T T T T I
S
2–
II Sunfua T/B T T K T T K K K K K K
SO
3
2–
II Sunfit T/B T T K K K K K K K K K
SO
4
2–
II Sunfat
T/K
B
T T I T I K T K T T T T
CO
3
2–
II
Cacbon
at
T/B T T K K K K K K K K
SiO
3
2–
II Silicat
K/K
B
T T K K K K K K K K
PO
4
3–
III
Photph
at
T/K
B
T T K K K K K K K K K K K
Bảng tính tan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính tan - Người đăng: hinh-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bảng tính tan 9 10 972