Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn hệ điều hành

Được đăng lên bởi nguyenxuansy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Viết driver cho thiết bị USB mouse

BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài: Viết driver cho thiết bị USB mouse.

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 04 – K55
Thành viên:

Nguyễn Trí Đức

20102634

Nguyễn Xuân Sỹ

20102115

Lý Đức Vượng

20102591

Hà Nội ngày 02 tháng 05 năm 2014

Viết driver cho thiết bị USB mouse
Mục lục

Viết driver cho thiết bị USB mouse

1.

Tổng quan về Chuẩn USB
1.1 Chuẩn tín hiệu
Chuẩn USB sử dụng 4 đường tín hiệu trong đó có hai đường cấp nguồn DC
(VBUS-5V và GND), hai đường còn lại là một cặp tín hiệu vi sai (D+ và D)
cho phép truyền dữ liệu. Cặp dây tín hiệu này được nối xoắn ở bên trong,
có khả năng chống nhiễu tốt.

Hình 1 Sơ đồ usb
1.2 Mô

hình phân cấp

Viết driver cho thiết bị USB mouse

Hình 2.Mô hình phân cấp
Các thiết bị hoạt động theo chuẩn USB được kết nối với nhau theo đồ hình
mạng hình sao phân cấp. Trung tâm của mỗi hình sao này là các Hub.
USB Host: thiết bị đóng vai trò điều khiển toàn bộ mạng USB.
Ví dụ như trên máy tính, USB Host được gắn trên mainboard. Để giao tiếp
và điều khiển các USB device, USB Host controller cần được thiết kế tích hợp
với USB RootHub (Hub mức cao nhất).
Vai trò:
Trao đổi dữ liệu với các USB Device
Điều khiển USB Bus
- Quản lý các thiết bị cắm vào hay rút ra khỏi Bus USB qua quá
trình liệt kê (Enumeration).
- Quản lý luồng dữ liệu trên Bus, đảm bảo các thiết bị đều có cơ
hội trao đổi dữ liệu tùy thuộc vào cấu hình của mỗi thiết bị.
USB Device: là các thiết bị đóng vai trò như các slave giao tiếp với USB
Host. Các thiết bị này đóng vai trò bị động, không được tự ý gửi gói tin lên

Viết driver cho thiết bị USB mouse
USB Host hay gửi gói tin giữa các USB Device với nhau, tất cả đều phải thông
qua quá trình điều phối của USB Host.
Chức năng của thiết bị USB Device:



Trao đổi dữ liệu với USB Host
Phát hiện gói tin hay yêu cầu từ USB Host theo giao thức USB.

USB Hub: đóng vai trò như các Hub trong mạng Ethernet. Cấp nguồn cho các
thiết bị USB.
1.3 Kịch

bản hoạt động

Quá trình hoạt động của chuẩn USB có thể được chia làm hai giai đoạn
chính:


Quá trình liệt kê (Enumeration): là quá trình USB Host phát hiện các
thiết bị cắm vào và rút ra khỏi đường USB Bus. Mỗi khi một thiết bị
tham gia vào Bus USB, USB Host sẽ tiến hành đọc các thông tin mô
tả (Description) của USB Device, từ đó thiết lập địa chỉ (NodeID) và
chế độ hoạt động tương ứng cho thiết bị USB Device. Các địa chỉ sẽ
được đánh từ 1->126 nên về lý thuyết, chuẩn USB cho phép kết nối
126 thiết bị vào đường Bus. Khi thiết bị rút ra kh...
Viết driver cho thiết bị USB mouse
BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài: Viết driver cho thiết bị USB mouse.
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 04 – K55
Thành viên: Nguyễn Trí Đức 20102634
Nguyễn Xuân Sỹ 20102115
Lý Đức Vượng 20102591
Hà Nội ngày 02 tháng 05 năm 2014
Báo cáo bài tập lớn hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn hệ điều hành - Người đăng: nguyenxuansy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn hệ điều hành 9 10 756