Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyển động bằng phản lực

Được đăng lên bởi Đơn Giản
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3570 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC
I.

Mở đầu:

1. Isaac Newton và vai trò của ông với cơ học cổ điển:
Isaac Newton, là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên
và nhà toán học vĩ đại người Anh. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng
12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh
ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727.
Luận thuyết của ông về
“Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica” (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản
năm 1687, đã mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật Newton, được coi là nền
tảng của cơ học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vật lý, khoa học trong
suốt 3 thế kỷ tiếp theo. Ông cho rằng sự chuyển động của các vật thể trên mặt
đất và các vật thể trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống
nhau.
2. Định luật bảo toàn động lượng của Newton:
Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán
tính), được phát biểu như sau: “Đối với một hệ kín, tổng động lượng của hệ
trước tương tác bằng tổng động lượng của hệ sau tương tác “, tức là:
 
P = P′

mà nền tảng của nó là định luật II Newton. Định luật bảo toàn
động lượng được phát hiện mở ra những triển vọng mới không những vật lý học
cổ điển, mà còn là tiền đề để phát triển những ngành khoa học hiện đại sau này.

II.

Động cơ phản lực – Một trong những thành tựu ứng dụng
định luật bảo toàn động lượng:

1. Nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực:
Là chuyển động mà một phần của hệ chuyển động theo một hướng, phần
còn lại chuyển động theo hướng ngược lại.
-

Đó là do khi một phần của hệ chuyển động theo hướng ngược lại sẽ tạo ra
một phản lực, dựa theo định luật bảo toàn động lượng, nên chính phản lực ấy
giúp cho phần còn lại của hệ chuyển động theo hướng ngược lại.

2. Động cơ phản lực

a/ Động cơ turbin phản lực:
-

Động cơ turbin phản lực là kiểu đơn giản nhất và cổ nhất của động cơ phản
lực nói chung. Hai kỹ sư, Frank Whittle ở Anh Quốc và Hans von
Ohain ở Đức, đã độc lập phát triển khái niệm về loại động cơ này từ cuối
thập kỷ 1930. Máy bay chiến đấu, được trang bị động cơ phản lực, lần đầu
tiên được đưa vào sử dụng năm 1944, giai đoạn cuối Chiến tranh thế giới thứ
hai.
Một động cơ turbin phản lực thường được dùng làm động cơ đẩy
cho máy bay. Không khí được đưa vào bên trong những máy nén quay thông
qua cửa hút khí và được nén tới áp suất cao trước khi đi vào buồng đốt. Ở
đây không khí trộn với nhiên liệu và được đốt cháy. Quá trình cháy này
khiến nhiệt...
ĐNH LUT BO TOÀN ĐNG LƯNG
ĐNG CƠ PHN LC
I. Mở đầu:
1. Isaac Newton và vai trò của ông với cơ học cổ điển:
Isaac Newton, một nhà vật , nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên
nhà toán học đại người Anh. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng
12 năm 1642 mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh
ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3m 1727.
Luận thuyết của ông về Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (Các Nguyên Toán học của Triết về Tự nhiên) xuất bản
năm 1687, đã mô tả về vạn vật hấp dẫn 3 định luật Newton, được coi nền
tảng của học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vt lý, khoa học trong
suốt 3 thế kỷ tiếp theo. Ông cho rằng sự chuyển động củac vật thể trên mặt
đất các vật thể trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống
nhau.
2. Định luật bảo toàn động lượng của Newton:
Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán
tính), được phát biểu như sau: “Đối với một hệ kín, tổng động lượng của hệ
trước tương tác bằng tổng động lượng của hệ sau tương tác “, tức là:
nền tảng của nó định luật II Newton. Định luật bảo toàn
động lượng được phát hiện mở ra những triển vọng mới không những vật lý học
cổ điển, mà còn là tiền đề để phát triển những ngành khoa học hiện đại sau này.
II. Động phản lực Một trong những thành tựu ứng dụng
định luật bảo toàn động lượng:
1. Nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực:
- chuyển động một phần của hệ chuyển động theo một hướng, phần
còn lại chuyển động theo hướng ngược lại.
Đó do khi một phần của hệ chuyển động theo hướng ngược lại s tạo ra
một phản lực, dựa theo định luật bảo toàn động lượng, nên chính phản lực ấy
giúp cho phần còn lại của hệ chuyển động theo hướng ngược lại.
PP
=
Báo cáo chuyển động bằng phản lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyển động bằng phản lực - Người đăng: Đơn Giản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo chuyển động bằng phản lực 9 10 67