Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam-CN Bình Dương

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương
I.

PHẦN KHAI CHUNG

I.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI
NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ văn phòng, trụ sở chính: tầng 4-4, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm
Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0650. 3765512
Fax: 0650. 3765514
Email: trang@kansaichem-vn.com
Giấy đăng ký kinh doanh số: Mã số chi nhánh 0105179756-002, đăng ký thay đổi
lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012
Mã số thuế: 0105179756-002
I.2.

Cơ sở lập báo cáo:

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI
NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: đường số 2B, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh
Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3765512

Fax: 0650. 3765514

Email: trang@kansaichem-vn.com
Giấy đăng ký kinh doanh số: Mã số chi nhánh 0105179756-002, đăng ký thay đổi
lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012
I.3.

Quy trình và công nghệ sản xuất

Hạt màu, bột màu,
chất phụ gia

Nhựa nguyên sinh
dạng hạt, dạng bột (PP,
PE, ABS, PA-6, HIPS)
1

Nhựa dạng tấm miếng, cục (nhựa PP,
PE, ABS, PA-6, HIPS)
Máy cắt nghiền

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Bụi, ồn

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam-CN Bình Dương

Máy trộn quay (kín)
(gia nhiệt 200oC-300OC)
Gia nhiệt và đùn ép
(gia nhiệt 200oC-300OC)

Bụi, ồn
Hơi nhựa, ồn

Làm mát bằng máng
nước tuần hoàn
Cắt hạt

Nhựa phế phẩm, ồn

Đóng gói, lưu kho và
xuất xưởng

Hình 1. Quy trình sản xuất của Công ty
Thuyết minh quy trình:
- Để chế tạo các loại hợp chất nhựa kỹ thuật thì nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các
loại hạt nhựa như PP, PE, ABS, PA-6, HIPS ở dạng nguyên sinh (chiếm 80%), phần
còn lại là các loại bao bì nhựa, phế liệu ở dạng tấm, dạng miếng thu mua từ các nhà
cung cấp. Các phế liệu mà công ty mua về đều là những phế liệu công nghiệp tương
đối sạch, không gây ô nhiễm môi trường nên chúng không phải vệ sinh lại và được
đưa ngay vào dây chuyền sản xuất. Ngoài nguyên liệu chính còn có các loại bột màu,
phụ gia khác.
- Nguyên phụ liệu sau khi được định lượng và trộn đều trong máy trộn quay kín sẽ
được hút tự động vào hệ thống máy gia nhiệt và đùn ép nhờ ống dẫn kín. Nhiệt độ
trong khoang là 200-300oC đảm bảo vừa đủ để làm nóng chảy nguyên liệu mà không
gây cháy.
- Sau k...
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam-CN Bình Dương
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương
I. PHẦN KHAI CHUNG
I.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI
NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ văn phòng, trụ sở chính: tầng 4-4, tòa nhà Vimeco, E9, đường Phạm
Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0650. 3765512 Fax: 0650. 3765514
Email: trang@kansaichem-vn.com
Giấy đăng kinh doanh số: số chi nhánh 0105179756-002, đăng thay đổi
lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012
Mã số thuế: 0105179756-002
I.2. Cơ sở lập báo cáo:
Tên sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI
NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: đường số 2B, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị Thuận An, tỉnh
Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3765512 Fax: 0650. 3765514
Email: trang@kansaichem-vn.com
Giấy đăng kinh doanh số: số chi nhánh 0105179756-002, đăng thay đổi
lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012
I.3. Quy trình và công nghệ sản xuất
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
1
Hạt màu, bột màu,
chất phụ gia
Nhựa nguyên sinh
dạng hạt, dạng bột (PP,
PE, ABS, PA-6, HIPS)
Nhựa dạng tấm miếng, cục (nhựa PP,
PE, ABS, PA-6, HIPS)
Máy cắt nghiền
Bụi, ồn
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường Huỳnh Ký 9 10 636