Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nghiên cứu khóa học : chế tạo tinh dầu đuổi muỗi

Được đăng lên bởi Hai Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT PHÚ THO
TRƯỜNG THPT XUÂN ÁNG

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HOC

ĐỀ TÀI

CHẾ TẠO TINH DẦU ĐUỔI MUỖI
Lĩnh vực: 11

KHOA HOC MÔI TRƯỜNG

NGƯỜI THỰC HIỆN: Phạm Thị Thu Hường lớp – 11D
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Trần Thị Hải Anh - giáo viên

Xuân Áng ngày 12 tháng 10 năm 2015

1

MỤC LỤC
Phần chung……………………………………………………………
1:Lý do chọn đề tài…………………………………………………….

3

2: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài …………………………..

3

3: Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………..

4

4: Giới hạn phạm vi nghiên cứu………………………………………

4

5: Phương pháp nghiên cứu……………………………………………

4

6: Nội dung nghiên cứu………………………………………………..

4+5

Kết quả và thảo luận………………………………………………….

5

Kết luận và kiến nghị………………………………………………...

5

PHẦN CHUNG
2

1: LÝ DO CHON ĐỀ TÀI
Thế giới côn trùng rất phong phú và đa dạng, bên cạnh những loài có ích thì
còn rất nhiều loại gây hại và làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta.
Trên toàn cầu, loài vật nguy hiểm nhất mang theo mầm bệnh và gây bệnh
truyền nhiễm là muỗi.

Đúng thế, những loài vật nguy hiểm nhất trên trái đất có thể bị chúng ta giết
chết bằng một cái đập tay – nhưng nếu chúng cắn chúng ta, chúng có thể đã
khiến chúng ta mắc một căn bệnh chết người.
Những bệnh lây truyền qua muỗi và những loài côn trùng "họ muỗi" giết chết
hơn một triệu người mỗi năm và lây nhiễm các loại bệnh cho hơn một tỷ người,
gây suy nhược, đau, tổn thương não, mù mắt và các ảnh hưởng nghiêm trọng
khác.
Hiện nay, một nửa dân số thế giới bị xem là có nguy cơ cao mắc bệnh lây
truyền qua các loài bọ hút máu như bọ ve, rận, muỗi.:
Muỗi khiến 40% dân số thế giới có nguy cơ bị sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết khiến người bệnh rất đau, cảm giác như xương bị gãy. Đó là căn
bệnh do muỗi gây ra, có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới, với 40% dân số
thế giới đang đối mặt với nguy cơ. Mỗi năm, có từ 50 đến 100 triệu người bị sốt
xuất huyết. Mặc dù thường không gây tử vong, sốt xuất huyết vẫn là một

3

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em ở một số nước Mỹ Latinh và
châu Á.
Từ thực trạng trên, việc tìm ra một giải pháp diệt muỗi vừa hiệu quả, đơn
giản, tiết kiệm là thật sự cần thiết.
2. Ý NGHĨA KHOA HOC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Đây là một phương pháp đuổi muỗi khá hiệu quả và dễ dàng thực hiện.
Việc sử dụng các hương liệu tự nhiên sẵn có với kinh phí rất thấp ,không chỉ có
tác dụng diệt muỗi mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường không gây độc hại
cho sức khỏe, tăng thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà của ...
1





 !"#$
%&'()*+,--
#.
/0, (12(3(456'789:;--
<=,>?'(3@A'(B7ACD)AE'
Xuân Áng ngy 12 thng 10 năm 2015
Báo cáo nghiên cứu khóa học : chế tạo tinh dầu đuổi muỗi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nghiên cứu khóa học : chế tạo tinh dầu đuổi muỗi - Người đăng: Hai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo nghiên cứu khóa học : chế tạo tinh dầu đuổi muỗi 9 10 544