Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo vấn đề ô nhiễm đất đai

Được đăng lên bởi Tiến Ngô
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Khoa Tài Nguyên & Môi Trường

BÀI BÁO CÁO
Chủ đề: Ô Nhiễm Đất
Môn học: Ô Nhiễm Đất Đai
GV: Nguyễn Thị Phương
SV: Ngô Quốc Tiến

Đồng tháp, 7/4/2015

Ô nhiễm đất?

Ô nhiễm đất?
Ô nhiễm đất hay nói cách khác là sự suy thoái, tiêu huỷ đất và bề mặt trái đất trực tiếp hoặc gián tiếpnhư
hoạtđộng của con người.

Nguyên nhân gây ra ô nhiễm?

Nạn phá rừng và xói mòn đất

Xử lý nước thải chưa đáp ứng yêu

Các hoạt động nông nghiệp

cầu

Chất thải hạt nhân

Ô nhiễmđất

Các hoạt động xây dựng

Các hoạt động khai thác

Bãi rác quá tải

Công nghiệp hóa

Ảnh hưởng của ô nhiễm đất?

Đất ô nhiễm

Khíhậu thay đổi
Tác động môi trường

Ảnh hưởng

Sứckhỏe con người

Gâyô nhiễm không khí

Phát triển dulịch

Động vậthoang dã

Giải pháp hạn chế ô nhiễm đất?

Nâng cao nhận thức về ô nhiễm

Giảm hoặc không sử dụng thuốc BVTV

Giải
pháp

Hạn chế mua các hàng hóa khó phân hủy

Sử dụng phân vi sinh

Trồng và sử dụng thực phẩm hữu cơ

Không xả rác, xử lý rác đúng cách

Thanksfo
r listenin
g!

Ngô Quốc Tiến_ngtien13b@gmail.com

...
BÀI OO
Chủ đề: Ô Nhiễm Đất
Môn học: Ô Nhiễm Đất Đai
GV: Nguyễn Thị Phương
SV: Ngô Quốc Tiến
Đồng tháp, 7/4/2015
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐNG THÁP
Khoa Tài Nguyên & Môi Trưng
Báo cáo vấn đề ô nhiễm đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo vấn đề ô nhiễm đất đai - Người đăng: Tiến Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo vấn đề ô nhiễm đất đai 9 10 448