Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức Côsi

Được đăng lên bởi Tài Anh Võ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2. BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Một số bất đẳng thức thông dụng
2. Bất đẳng thức Cô–si:
VẤN ĐỀ: Chứng minh BĐT bằng cách sử dụng BĐT Cô–si
Bài 1. Cho a, b, c  0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 2. Cho a, b, c  0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 3. Cho a, b, c > 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 4. Cho a, b > 0. Chứng minh

c.

thoả

Cho

. Áp dụng chứng minh các BĐT sau:

a,

b,

c

>

0

Bài 5. Cho a, b, c > 0. Chứng minh
BĐT sau:

. Áp dụng chứng minh các

.

b. Cho x, y, z > 0 thoả x + y + z = 1. Tìm GTLN của biểu thức:
III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Cho a, b, c  0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Bài 2. Cho a, b, c > 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau: 9(a 3 + b3 + c3)  (a + b + c)3
HD: Áp dụng bài 3b) ta có: 9(a3 + b3 + c3)  3(a + b + c)(a2 + b2 + c2)
Từ đó ta được: 3(a2 + b2 + c2)  (a + b + c)2  đpcm.

Bài 3. Cho a, b > 0. Chứng minh

(1). Áp dụng chứng minh các BĐT sau:

b. Cho x, y, z > 0 thoả x + 2y + 4z = 12. Chứng minh:
c. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, p là nửa chu vi. Chứng minh rằng:

HD a. Theo (1):
Cùng với các BĐT tương tự, cộng vế theo vế ta được đpcm.
b. Áp dụng câu d) với a = x, b = 2y, c = 4z thì a + b + c = 12  đpcm.
c. Nhận xét: (p –a) + (p – b) = 2p – (a + b) = c.

Áp dụng (1) ta được:
Cùng với 2 BĐT tương tự, cộng vế theo vế, ta được đpcm.

...
BÀI 2. BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Một số bất đẳng thức thông dụng
2. Bất đẳng thức Cô–si:
VẤN ĐỀ: Chứng minh BĐT bằng cách sử dụng BĐT Cô–si
Bài 1. Cho a, b, c 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:
Bài 2. Cho a, b, c 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:
Bài 3. Cho a, b, c > 0. Chứng minh các bất đẳng thức sau:
Bài 4. Cho a, b > 0. Chứng minh . Áp dụng chứng minh các BĐT sau:
c. Cho a, b, c > 0
thoả
Bất đẳng thức Côsi - Trang 2
Bất đẳng thức Côsi - Người đăng: Tài Anh Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bất đẳng thức Côsi 9 10 51