Ktl-icon-tai-lieu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biến đổi khí hậu

Nhóm 9
L/O/G/O

Các hiện tượng này … ?
Sự tăng nhiệt độ trái đất

Nước biển dâng cao

Hiệu ứng nhà kính

A. Khái niệm
Sự tăng
Nhiệt độ
Trái đất

Biến đổi
khí hậu

Nước biển
Dâng cao

Hiệu ứng
Nhà kính

”Biến đổi khí hậu”: là bất cứ thay đổi nào
của khí hậu theo thời gian ,do đa dạng tự
nhiên hay có nguyên nhân từ con người

Để có thể hiểu được ảnh
hưởng của vấn đề đối với nước
ta trước hết ta hãy tìm hiểu
xem hiệu ứng nhà kính là gì?

Hiệu ứng
nhà kính

Hiệu ứng nhà kính dùng để chỉ hiệu ứng xảy
ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt
trời, xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà
bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại
thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên
trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không
gian bên trong chứ không phải chỉ ở những
chỗ được chiếu sáng.

Vậy vấn đề này ở nước ta như
thế nào ?
Nguyên
nhân
BĐKH

Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chính
gây ra biến đổi khí hậu.
Trong những năm qua, biến đổi khí hậu
đã là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm
của toàn nhân loại
Việt Nam cũng không ngoại lệ.Với những
điều kiện địa lý, địa hình,khí hậu như
trên,có thể nói rằng nước ta nằm trong
vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất của sự
nóng lên của toàn cầu.

B. Biểu hiện
Sự thay đổi
thành phần và
chất lượng khí
quyển
1

2

4

3

Thay dổi năng
suất sinh học
sinh thái

Sự di chuyển
của các đới
khí hậu

Thay dổi hoàn
lưu khí

Những biệu hiện của vấn đề ở nước ta :

Nhiệt độ tăng khoảng 0,3-0,5 oC.

Lượng mưa tăng lên 200-1000 mm/năm.

Nước biển dâng lên thêm khoảng 4,74 cm.

Mùa lạnh thu hẹp(<1/2 tháng).

Mùa báo muộn đi(<1 tháng).

Sự gia tăng số cơn báo,lũ và rất nhiều hiện tượng tự
nhiên bất thường khác, gây thiệt hại nặng về người,của…

IPPC và TAR

Text

IPPC
Ban liên chính
phủ về biến đổi
khí hậu
Tar
Chính sách liên
quan tới biến đổi
khí hậu.

IPPC ( ban liên chính phủ về BDKH) do WMO
và UNEP thành lập năm 1998
TAR được soạn thảo cho các nhà hoạch định
chính sách.

Đánh giá thông số khoa học

Đánh giá thông số kỹ thuật
Kiểm kê khí nhà kính

C. Nội dung chính
“Biến đổi khí hậu”: là bất cứ thay đổi nào của khí
hậu theo thời gian,do đa dạng tự nhiên hay có
nguyên nhân từ con người.

1

Thực trạng

2

Nguyên nhân

3

Hậu quả

4

Giải pháp

1.Thực trạng
- Gần đây bão, lũ lụt ở nước ta có chiều
hướng gia tăng và biến động thất thường,

2008

2007

- lũ lụt và hạn hán sẽ diễn ra nhiều hơn ở
2006 một số vùng Đông Nam A.
- Ảnh hưởng liên lạc vệ tinh .
- Hiện tượng El Nino đã gây ra hạn hán
nghiêm trọng.
- Làm nảy sinh các nguy cơ sức khỏe
- Tá...
L/O/G/O
Biến đổi khí hậu
Nhóm 9
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 9 10 302