Ktl-icon-tai-lieu

BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Chuyên ngành : MÔ PHÔI

Được đăng lên bởi nguyenlinhchi288
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2730 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN QUÂN Y

BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Chuyên ngành : MÔ PHÔI
Chủ biên
: GS.TS Trần Văn Hanh

1

HÀ NỘI năm 2007

2

LỜI NÓI ĐẦU
Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ môn Mô phôi chú ý nâng cao trình
độ của cán bộ giảng dạy, đồng thời nâng cao hiểu biết của học viên, biến những
kiến thức trên sách, bài giảng của thày giáo trở thành kiến thức của bản thân học
viên. Vì vậy Bộ môn chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm mô học và phôi thai
học theo một chương trình cơ bản.
Mặc dù biên soạn rất công phu, nhưng không khỏi thiếu sót, bộ môn rất
mong sự góp ý của các bạn đồng nghiệp để lần sau xuất bản được hoàn thiện hơn.

CHỦ BIÊN
Giáo sư, Tiến sỹ. Trần Văn Hanh
Chủ nhiệm Bộ môn Mô phôi

3

CÁC CÁN BỘ THAM GIA BIÊN SOẠN

1. GS. TS. Trần Văn Hanh
2. TS. Quản Hoàng Lâm
3. CN. Dương Đình Trung
4. TS. Trần Hồng Sơn
5. ThS. Trịnh Thế Sơn
6. ThS. Nguyễn Thanh Tùng
7. ThS. Trịnh Quốc Thành
8. BS. Dương Đình Hiếu
9. BS. Đoàn Thị Hằng
10. CN. Nguyễn Thị Thục Anh

4

1. Tế bào
Đánh dấu (x) vào đầu câu trả lời đúng nhất.
1

Màng tế bào là:
A Đơn vị nhỏ nhất của tế bào.
B Một phần quan trọng của cơ thể
C Phần tụ đặc của bào tương
D Ngăn cách tế bào với môi trường bên ngoài màng.
E Ngăn cách giữa nhân với bào tương.

2 Màng tế bào được cấu tạo bởi:
A Các phân tử protein
B Các phân tử lipit
C Hai lớp lipit đôi phân tử
D Protein và lipit.
E Các phân tử gluxit.
3 Các phân tử protein và lipit của màng tế bào được sắp xếp (theo singer 1973):
A Protein ở giữa
B Lipit ở giưã.
C Lipit ở giữa và protein ở 2 bên
D Lipit và protein xen kẽ nhau.
E Lớp sáng màu ở 2 bên, lớp đen đậm ở giữa.
4 Dưới kính hiển vi điện tử màng tế bào có:
A Lớp đen đậm (mật độ điện tử cao) ở giưã.
B Lớp sáng màu (mật độ điện tử thấp) ở 2 bên
C Lớp sáng màu ở giữa.
D Lớp sáng màu ở giữa, hai bên đen đậm.

E. Chỉ có một lớp sáng và 1 lớp đậm ở ngoài.
5 Bào tương tế bào chỉ có:
A Nước.
B Gluxit
C Protein
D Lipit và protit.
E Chất khoáng, nước, lipit, gluxit và protit.
6 Mitochondri là:
A Thành phần quan trọng nhất của tế bào
B Thành phần tạo năng lượng cho tế bào
C Sản phẩm của lipit
D Thành phần tổng hợp lipit.

5

E Thành phần tổng hợp protein.
7 Lưới nội bào cấu tạo bởi:
A Hệ thống ống
B Hệ thống túi
C Hệ thống lưới
D Hệ thống màng 2 lớp.
E Hệ thống ống túi màng cơ bản.
8

Lưới nội bào không có chức năng:
A Tham gia vào quá trình chế tiết
B Tổng hợp chất chế tiết
C Tạo các sản phẩm lipit
D Tổng hợp protit.
E Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào.

9 Ribosom.
A Là thành...
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Chuyên ngành : MÔ PHÔI
Chủ biên : GS.TS Trần Văn Hanh
1
BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Chuyên ngành : MÔ PHÔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Chuyên ngành : MÔ PHÔI - Người đăng: nguyenlinhchi288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
BỘ CÂU HỎI THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Chuyên ngành : MÔ PHÔI 9 10 405