Ktl-icon-tai-lieu

CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG

Được đăng lên bởi phanthuoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT
PHÁT QUANG
Thái Ngọc Ánh

∗

Mục lục
1 Mở đầu

2

2 Các bẫy và các trạng thái tái hợp.

2

3 Tương tác động học.

4

4 Phân bố các bẫy liên tục.

8

5 Kết luận

∗

14

Cao học Vật lý - Đại học Khoa học

1

Tóm tắt. Trong tiểu luận này tôi cố gắng trình bày khá chi tiết lý thuyết về các bẫy và
các trạng thái tái hợp, tương tác động học, phân bố các bẫy liên tục.

1

Mở đầu
Nhiệt phát quang (TL) là sự phát ra bức xạ từ các chất cách điện hoặc bán dẫn khi

vật liệu được nung nóng sau khi được chiếu xạ ở nhiệt độ thấp (nhiệt độ phòng, nhiệt độ
ni tơ lỏng, ...).
TL có nhiều ứng dụng trong việc xác định các sai hỏng, khuyết tật của tinh thể;
dùng liều kế TL; tính tuổi của khoáng vật và cổ vật.
Nhiệt phát quang và ứng dụng là học phần không thể thiếu cho các học viên
Cao học chuyên ngành Quang - Quang phổ để tiến hành thực nghiện. Lý thuyết của TL
rất phong phú và đa dạng và đang từng ngày phát triển ở trên thế giới. Việc ứng dụng
TL vào các quá trình như đã nói ở trên rất hiệu quả và chính xác.
Để hiểu hơn môn học tôi nghiên cứu phần "Các lý thuyết hiện đại về nhiệt phát
quang" để làm đề tài tiểu luận.
Rất mong sự góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn đọc để bài viết hoàn thiện hơn.

2

Các bẫy và các trạng thái tái hợp.
Sự khảo sát trước đó đã diễn tả sự lệ thuộc kiểu một bẫy, một tâm đơn giãn, từ đó

phát triển được biểu thức diễn tả đường TL cơ bản đối với vật liệu thực - tức là dạng của
các đỉnh TL và sự phụ thuộc của chúng vào nồng độ điện tích bị bẫy, nhiệt độ và độ sâu
các bẫy. Tuy nhiên, mặc dù sự có ích của các kiểu này và các khảo sát, sự kiện còn lại thì
không có vật liệu thật như vậy, vật liệu mà chỉ có một bẫy và một tâm tái hợp. Kết quả
quan trọng nhất của kiểu này là bàn về n = h, tức là số bẫy điện tử bằng số bẫy lỗ trống.
Đây chính là điều kiện trung hoà về điện và thêm giả thuyết chuẩn cân bằng và nc0 = 0
(cùng dẫn đến nc

0). Trong đa số vật liệu thực, không tránh khỏi sự hiện diện của các

bẫy lân cận của sự cân bằng nhiệt của điện tích bẫy là lớn hơn tín hiệu mà TL ghi được.
Nói cách khác, tại mọi nhiệt độ; có thể tồn tại các bẫy sâu với mật độ nào đó trong suất
quá trình làm sách các bẫy nông và ghi tín hiệu TL. Kết quả của điều này là n = m.

2

Thật vậy, vẫn còn điều kiện nc0 = 0, biểu thức điều kiện cân bằng nhiệt trở thành:
n+h=m

(1)

với h là nồng độ của các bẫy điện tử ở các bẫy sâu hơn. Các bẫy sâu được xem như tháo
ra nhờ nhiệt và nhiều tác giả thích quan tâm đến điều này trong phân tích quá trình ...
C LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT
PHÁT QUANG
Thái Ngọc Ánh
Mục lục
1 Mở đầu 2
2 Các bẫy và các trạng thái tái hợp. 2
3 Tương tác động học. 4
4 Phân bố các bẫy liên tục. 8
5 Kết luận 14
Cao học Vật - Đại học Khoa học
1
CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG - Người đăng: phanthuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ NHIỆT PHÁT QUANG 9 10 47