Ktl-icon-tai-lieu

Các Mô Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng

Được đăng lên bởi thientrang140593-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các Mô Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng

Nhóm 9
1
2
3
4

Phan Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Lê Thi
Đoàn Thị Anh Thư
Bùi Thị Thiên Trang

1011025
1011200
1011207
1011223

Nội Dung

Phần giới kiến thức của nhóm mang đến các bạn:
Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Nội Dung

Phần giới kiến thức của nhóm mang đến các bạn:
Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng
Mô hình những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Models FEM).

Nội Dung

Phần giới kiến thức của nhóm mang đến các bạn:
Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng
Mô hình những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Models FEM).
Mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects
Models - REM).

Nội Dung

Phần giới kiến thức của nhóm mang đến các bạn:
Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng
Mô hình những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Models FEM).
Mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects
Models - REM).
So sánh hai mô hình FEM và REM.

Nội Dung

Phần giới kiến thức của nhóm mang đến các bạn:
Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng
Mô hình những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Models FEM).
Mô hình những ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects
Models - REM).
So sánh hai mô hình FEM và REM.

Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Thế nào là dữ liệu bảng?

Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Thế nào là dữ liệu bảng?
Dữ liệu bảng là dữ liệu có hai chiều: chiều không gian và
chiều thời gian.

Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Thế nào là dữ liệu bảng?
Dữ liệu bảng là dữ liệu có hai chiều: chiều không gian và
chiều thời gian.
Là sự mở rộng dữ liệu chéo (cross section) theo thời gian
(time series).

Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Thế nào là dữ liệu bảng?
Dữ liệu bảng là dữ liệu có hai chiều: chiều không gian và
chiều thời gian.
Là sự mở rộng dữ liệu chéo (cross section) theo thời gian
(time series).
Là dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian (cross sectional time series data).

Giới Thiệu Chung Về Dữ Liệu Bảng

Thế nào là dữ liệu bảng?
Dữ liệu bảng là dữ liệu có hai chiều: chiều không gian và
chiều thời gian.
Là sự mở rộng dữ liệu chéo (cross section) theo thời gian
(time series).
Là dữ liệu chéo theo chuỗi thời gian (cross sectional time series data).

Bảng cân đối (Balanced panel)

Bảng không cân đối (Unbalanced panel)

Dữ liệu bảng

Dữ liệu bảng

Dữ liệu bảng

Ta giới thiệu về bảng dữ liệu trên một chút,
Y = I : là tổng đầu tư (đầu tư bổ sung vào nhà máy và thiết
bị + bảo trì) - triệu đô.
X2 = F : giá trị doanh nghiệp.
X3 = C : trữ lượng nhà máy và thiết bị.
Ở đây, Grunfeld quan tâm đến việc tìm hiểu xem tổng đầu tư
Y phụ thuộc thế nào vào giá trị thực ...
Các Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng
Nhóm 9
1 Phan Thị Mỹ Duyên 1011025
2 Nguyễn Thi 1011200
3 Đoàn Thị Anh Thư 1011207
4 Bùi Thị Thiên Trang 1011223
Các Mô Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Mô Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng - Người đăng: thientrang140593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Các Mô Hình Hồi Qui Dữ Liệu Bảng 9 10 132