Ktl-icon-tai-lieu

Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa Tài nguyên và Môi trường

TIỂU LUẬN
Đề tài:
Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy

MÔN HỌC: Ô nhiễm môi trường
NHÓM: 03
TIẾT HỌC: Thứ 6 - tiết4- ND303
GVHD: ThS.Lý Thị Thu Hà

Hà Nội, Tháng 10/2012

DANH SÁCH NHÓM 03

Họ và tên
Nguyễn Kim Hải
Nguyễn Thị Hải
Vũ Đại Hải
Xa Minh Hải
Hoàng Hồng Hạnh
Bùi Thị Hằng

Lớp
MTCK55
MTCK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55

Mã sv

[1]

Đào Thị Hằng
Hoàng Thị Thúy Hằng
Lê Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Tăng Thị Hằng( NT )
Lê Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thúy Hoa

MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55
MTBK55

[2]

Công nghiệp giấy thực chất là ngành sản xuất đa ngành và tổng hợp,
sử dụng một khối lượng khá lớn nguyên liệu đầu vào (nguyên liệu từ rừng,
các hóa chất cơ bản, nhiên liệu, năng lượng, nước v.v...) so với khối lượng
sản phẩm tạo ra (tỷ lệ bình quân vào khoảng 10/1). Quá trình sản xuất bột
và giấy đã sinh ra một lượng rất lớn các chất thải ở dạng rắn, lỏng (nước
thải). Ảnh hưởng của sản xuất bột và giấy đến môi trường chủ yếu ở hai
công đoạn: nấu bột giấy và tẩy trắng bột giấy. Quá trình nấu bột giấy (bằng
phương pháp sunfit hay sunfat) đều thải ra các hợp chất (ở dạng lỏng) chứa
lưu huỳnh, đồng thời thải ra khí SO2, H2S, các mercaptan, các sunfua... Quá
trình tẩy trắng bột giấy gây ô nhiềm môi trường nhiều nhất vì có sử dụng
tới clo và các hợp chất của nó như hypoclorit, clo đioxit. Để tẩy trắng 1 tấn
bột giấy cần tới 100kg clo và các hợp chất của nó (trong đó khoáng 50% là
clo phân tử).
Qua khảo sát người ta thấy ở ba công ty giấy lớn nhất (tại Bãi Bằng,
Tân Mai, Đồng Nai) mặc dù với công nghệ sản xuất tương đối hiện đại và
có đầu tư cho các công trình xử lý nước thải nhưng các chỉ tiêu SS (chất
rắn lơ lửng), BOD5, COD của nuớc thải vẫn cao gấp vài lần so với tiêu
chuẩn cho phép. ở các nhà máy còn lại, các chỉ tiêu SS, BOD5, COD cao
gấp chục lần, hàng chục lần hay thậm chí 100 lần so với tiêu chuẩn cho
phép gây ô nhiễm môi trường.

I.

Giá trị đặc trưng thông số môi trường không khí, môi trường nước thải của
sản xuất giấy

+ Khí thải của quy trình sản xuất giấy

Đầu vào
Than đá, gỗ
Cl2, ClO2,
NaOCl, O2, O3,
H2O2
Than đá, dầu FO

Quy trình sản
xuất
Đốt hơi lò than,
xử lý cơ học
Quá trình tẩy
trắng bột giấy

Quá trình đốt

Chất thải

Thông số

Khói lò, bụi
Clo bị rò rỉ

Bụi tổng số
(mg/N3)
Clo dư (mg/N3)

SO2, NO2

SO2, NO2

3

( mg/Nm3)

nhiên liệu
H2S

Quá trình nấu,
khi phóng bột

H2S, các khí có
mùi

H2S, và các khí
có mùi

+ Nước thả...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TIỂU LUẬN
Đề tài:
Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy
MÔN HỌC: Ô nhiễm môi trường
NHÓM: 03
TIẾT HỌC: Thứ 6 - tiết4- ND303
GVHD: ThS.Lý Thị Thu Hà
Hà Nội, Tháng 10/2012
DANH SÁCH NHÓM 03
Họ và tên Lớp Mã sv
Nguyễn Kim Hải MTCK55
Nguyễn Thị Hải MTCK55
Vũ Đại Hải MTBK55
Xa Minh Hải MTBK55
Hoàng Hồng Hạnh MTBK55
Bùi Thị Hằng MTBK55
Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các thông số môi trường nước, môi trường không khí trong sản xuất giấy 9 10 138