Ktl-icon-tai-lieu

cảm quan thực phẩm

Được đăng lên bởi thehoang1801
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG TÂM LÝ HỌC VÀ SINH LÝ HỌC CỦA
CHỨC NĂNG CẢM GIÁC
2.1. CÁC GIÁC QUAN VÀ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM
QUAN
Cảm giác mà con người nhận được là thông qua các cơ quan cảm giác.
Những tác động của các chất hóa học hay của một đại lượng vật lý lên các cơ
quan cảm giác gọi là những kích thích. Cơ thể con người có thể nhận biết được
các kích thích hóa học, vật lý hay cơ học thông qua 5 giác quan : vị giác, khứu
giác, thị giác, thính giác và xúc giác. Kỹ thuật đánh giá cảm quan sử dụng các
giác quan của con người như các công cụ phân tích. Vì vậy, việc hiểu rõ cấu tạo
và cơ chế hoạt động của các cơ quan cảm giác là cơ sở của đánh giá cảm quan.
2.1.1. Vị và vị giác
Vị giác là giác quan cho phép con người có cảm giác về vị. Vị là một cảm
giác hóa học được cảm nhận bởi các trung tâm cảm nhận vị đặc trưng. Ở người,
những trung tâm này tập trung chủ yếu trên bề mặt lưỡi, sau đó là vòm miệng và
yết hầu, các cơ quan này chứa các bộ phận thụ cảm về vị. Các bộ phận thụ cảm
này nằm trên màng tế bào của một nhóm khoảng 30 đến 50 tế bào tạo thành
cụm có cấu trúc hình cầu phân lớp gọi là chồi vị giác. Các chồi vị giác có thời
gian sống khoảng 7 – 10 ngày. Trên lưỡi, các chồi vị giác được nằm trong các
gai vị giác.
Có 4 loại gai vị giác phân bố trên những phân khu riêng biệt trên lưỡi.
Gai hình nấm (fungiform papilla) phân bố chủ yếu ở phần đầu lưỡi. Các gai
hình nấm chứa khoảng vài trăm chồi vị giác. Gai hình lá (foliate papilla) và gai
hình sợi (filiform papilla) phân bố chủ yếu ở 2 bên mép lưỡi. Gai hình đài
(circumvallate papilla) có kích thước to nhất với số lượng rất ít, tập trung phía
cuống lưỡi tạo thành hình chữ V. Những gai này có thể chứa tới 1.000 chồi vị
giác. Các chồi vị giác cũng có trên phần vòm họng mềm ngay sau nơi kết thúc
của phần vòm họng cứng, vốn là một vùng quan trọng nhưng thường không

được chú ý trong quá trình cảm nhận vị. Phần gốc lưỡi và phần trên của cổ họng
cũng nhạy cảm với vị.
Ở người trưởng thành bình thường có khoảng 10.000 chồi vị giác, trẻ em
có ít hơn. Người nào có độ nhạy cảm vị cao thì có nhiều chồi vị giác hơn.Từ
trên 45 tuổi thì các chồi vị giác bị thoái hóa một cách nhanh chóng khiến cho
khả năng cảm nhận vị kém đi.

Hình 2.1. Cấu tạo của vị giác

Các trung tâm cảm nhận vị trên vị giác được kích thích khi tiếp xúc với
các tác nhân kích thích có bản chất hóa học như các chất hòa tan hoặc các ion
trong dung dịch. Các kích thích này được hệ thống 4 cặp dây thần kinh khác
nhau phân bố trên lưỡi truyền dẫn và khuyếch đại ...
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG TÂM LÝ HỌC SINH LÝ HỌC CỦA
CHỨC NĂNG CẢM GIÁC
2.1. CÁC GIÁC QUAN VÀ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM
QUAN
Cảm giác con người nhận được thông qua các quan cảm giác.
Những tác đng của các chất hóa học hay của một đại ợng vt lý lên các cơ
quan cm giác gọi những kích thích. thể con người có thể nhận biết được
các kích thích hóa hc, vật hay học thông qua 5 giác quan : vgiác, khứu
giác, thgiác, thính giác và xúc gc. K thuật đánh giá cảm quan sdụng các
giác quan của con người như cácng cphân tích. Vì vậy, việc hiểu rõ cấu tạo
và cơ chế hoạt động của các cơ quan cảm giác là scủa đánh giá cảm quan.
2.1.1. Vị và vị giác
V giác là giác quan cho phép con người có cảm giác về vị. Vlà một cảm
giác hóa học được cảm nhận bởi các trung tâm cảm nhận vị đặc trưng. người,
nhng trung tâm này tập trung chủ yếu trên bề mặt lưỡi, sau đó là vòm ming và
yết hầu, c cơ quan y cha các bphận thcảm về vị. Các b phận thcảm
này nằm trên màng tế bào của một nhóm khoảng 30 đến 50 tế bào to thành
cụm cấu trúc hình cầu phân lớp gọi là chi vị giác. Các chồi vị giác thời
gian sống khoảng 7 10 ngày. Trên ỡi, các chồi vgiác được nằm trong c
gai vị giác.
4 loại gai vị giác phân bố trên nhng pn khu riêng biệt trên lưỡi.
Gai hình nm (fungiform papilla) phân bố chủ yếu phần đầu lưỡi. Các gai
hình nấm chứa khoảng vài trăm chồi vị giác. Gai hình (foliate papilla) gai
hình sợi (filiform papilla) pn b chủ yếu 2 bên mép lưỡi. Gai hình đài
(circumvallate papilla) có kích thước to nhất với số lượng rất ít, tập trung phía
cung i tạo thành hình chV. Những gai này có th chứa tới 1.000 chồi vị
giác. Các chi vị giác cũng có trên phần vòm hng mm ngay sau nơi kết thúc
của phần vòm họng cứng, vốn là một vùng quan trng nhưng thường không
cảm quan thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm quan thực phẩm - Người đăng: thehoang1801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
cảm quan thực phẩm 9 10 653