Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ tiêu BOD

Được đăng lên bởi kimthoa260389-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tài liệu tham khảo
Standard methods for the examination of water and wastewater, 21 st Edition, 2005 - APHA
5210 B.
2. Mục đích
Hướng dẫn cách thức phân tích chỉ tiêu BOD5 của nước và nước thải.
3. Trách nhiệm
Người thực hiện có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn này khi phân tích, nếu khác phải
thông báo với người quản lý.
4. Hướng dẫn phân tích
A. Giới thiệu chung
Phương pháp gồm có mẫu đã được pha loãng và bổ sung dinh dưỡng. Chai BOD kín có thể tích xác
định, cho nước ngập miệng chai và ủ ở nhiệt độ quy định trong 5 ngày. Lượng oxy hòa tan được đo
ban đầu và sau khi ủ, BOD chính là sự chênh lệch giữa hai giá trị này.
Mẫu và lưu trữ xem phần D mục a. Chuẩn bị mẫu và lưu trữ
B. Dụng cụ và thiết bị
a. Chai BOD: sử dụng chai thủy tinh có thể tích 300ml có nút chai bằng thủy tinh cổ nhám và loe
ở miệng chai. Chai BOD phải được rửa tráng sạch và để khô trước khi sử dụng.
b. Tủ BOD: nhiệt độ ổn định 20  10C. Tránh tiếp xúc với ánh sáng để ngăn cản sự quang hợp sản
sinh ra DO.
C. Hóa chất
Chuẩn bị hóa chất trước nhưng trong trường hợp hóa chất bị kết tủa hay có sự phát triển của vi sinh
vật thì phải thải bỏ. Tính tương đương của các loại hóa chất trên thị trường có thể chấp nhận và sự
khác nhau về nồng độ lưu trữ có thể sử dụng nếu được điều chỉnh về tỉ lệ đúng. Sử dụng hóa chất
tốt, nước cất hoặc nước có chất lượng tương tự, tốt nhất là tiệt trùng.
a. Dung dịch đệm phosphate: hòa tan 8,5g KH2PO4, 21,75g K2HPO4, 33,4g Na2HPO4.7H2O, và 1,7
g NH4Cl trong 500 ml nước cất và pha loãng thành 1L. pH sẽ là 7,2. Hoặc, hòa tan 42,5 g
KH2PO4 và 1,7g NH4Cl trong khoảng 700 ml nước cất, chỉnh pH về 7,2 với NaOH 30% và pha
loãng thành 1L.
b. Dung dịch MgSO4: hòa tan 22,5 g MgSO4.7H2O trong nước và pha loãng thành 1L.
c. Dung dịch CaCl2: hòa tan 27,5 g CaCl2 trong nước và pha loãng thành 1L.
d. Dung dịch FeCl3: hòa tan 0,25 g FeCl3.6H2O trong nước và pha loãng thành 1L.
e. Dung dịch acid và kiềm, 1N, để trung hòa tính kiềm hoặc acid của mẫu nước thải.

1. Acid: hòa tan 28 ml acid sulfuric trong nước và pha loãng thành 1L.
2. Kiềm: hòa tan 40g NaOH trong nước và pha loãng thành 1L.
f. Dung dịch sodium sulfite: hòa tan 1,575g Na2SO3 trong 1L nước cất. Dung dịch này không ổn
định, phải chuẩn bị hàng ngày.
g. Chất ức chế sự nitrite hóa:
1. 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine: sử dụng TCMP tinh khiết hoặc đã được pha sẵn.
2. Dung dịch Allythiourea (ATU): hòa tan 2g ATU (C4H8N2S) trong 500ml nước cất và pha
loãng thành 1L. Lưu trữ ở 40C. Dung dịch ổn định không quá 2 ...
1. Tài liệu tham khảo
Standard methods for the examination of water and wastewater, 21
st
Edition, 2005 - APHA
5210 B.
2. Mục đích
Hướng dẫn cách thức phân tích chỉ tiêu BOD
5
của nước và nước thải.
3. Trách nhiệm
Người thực hiện có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn này khi phân tích, nếu khác phải
thông báo với người quản lý.
4. Hướng dẫn phân tích
A. Giới thiệu chung
Phương pháp gồm có mẫu đã được pha loãng và bổ sung dinh dưỡng. Chai BOD kín có thể tích xác
định, cho nước ngập miệng chaiủ ở nhiệt độ quy định trong 5 ngày. Lượng oxy hòa tan được đo
ban đầu và sau khi ủ, BOD chính là sự chênh lệch giữa hai giá trị này.
Mẫu và lưu trữ xem phần D mục a. Chuẩn bị mẫu và lưu trữ
B. Dụng cụ và thiết bị
a. Chai BOD: s dụng chai thủy tinh thể tích 300ml nút chai bằng thủy tinh cổ nhám loe
ở miệng chai. Chai BOD phải được rửa tráng sạch và để khô trước khi sử dụng.
b. Tủ BOD: nhiệt độ ổn định 20 1
0
C. Tránh tiếp xúc với ánh sáng để ngăn cản sự quang hợp sản
sinh ra DO.
C. Hóa chất
Chuẩn bị hóa chất trước nhưng trong trường hợp hóa chất bị kết tủa hay có sự phát triển của vi sinh
vật thì phải thải bỏ. Tính tương đương của các loại hóa chất trên thị trường thể chấp nhận sự
khác nhau về nồng độ lưu tr có thể s dụng nếu được điều chỉnh về tỉ l đúng. Sử dụng hóa chất
tốt, nước cất hoặc nước có chất lượng tương tự, tốt nhất là tiệt trùng.
a. Dung dịch đệm phosphate: hòa tan 8,5g KH
2
PO
4
, 21,75g K
2
HPO
4
, 33,4g Na
2
HPO
4
.7H
2
O, và 1,7
g NH
4
Cl trong 500 ml nước cất pha loãng thành 1L. pH s 7,2. Hoặc, hòa tan 42,5 g
KH
2
PO
4
và 1,7g NH
4
Cl trong khoảng 700 ml nước cất, chỉnh pH về 7,2 với NaOH 30% pha
loãng thành 1L.
b. Dung dịch MgSO
4
: hòa tan 22,5 g MgSO
4
.7H
2
O trong nước và pha loãng thành 1L.
c. Dung dịch CaCl
2
: hòa tan 27,5 g CaCl
2
trong nước và pha loãng thành 1L.
d. Dung dịch FeCl
3
: hòa tan 0,25 g FeCl
3
.6H
2
O trong nước và pha loãng thành 1L.
e. Dung dịch acid và kiềm, 1N, để trung hòa tính kiềm hoặc acid của mẫu nước thải.
Chỉ tiêu BOD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ tiêu BOD - Người đăng: kimthoa260389-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chỉ tiêu BOD 9 10 915