Ktl-icon-tai-lieu

CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN

Được đăng lên bởi MrN
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 9625 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Trường ĐHKH_Huế
Khoa Sinh

Seminar

CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA
CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
Giảng viên:
PGS.TS Cao Đăng Nguyên

Học viên:
Đoàn Thị Tám
Trần Vũ Ngọc Thi
Phan Thị Thanh Thủy

Seminar Hóa học protein

BỐ CỤC TRÌNH BÀY
A. Mở đầu
B. Nội dung
I. Chức năng của Protein
II. Điều hòa chức năng protein
1. Phân hủy protein
2. Biến đổi liên kết
C. Kết luận
D. Tài liệu tham khảo

Seminar Hóa học protein

MỞ ĐẦU
Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan
trọng bậc nhất trong cơ thể, tham gia mọi hoạt
động sống trong cơ thể sinh vật như: xây dựng
tế bào, mô, chất xúc tác và nhiều chức năng
sinh học khác.
Với sự phát triển của khoa học vai trò và
chức năng của protein đối với sự sống càng
được khẳng định.
Vậy, chức năng và cơ chế điều hòa chức
năng của protein như thế nào?

Seminar Hóa học protein

I. CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
- Tạo hình
- Xúc tác
- Bảo vệ
- Vận chuyển
- Vận động.
- Dự trữ và dinh dưỡng

Dựa vào khả năng
gắn với chính chúng,
với các đại phân tử
khác, với các tiểu
phân tử và ion.

- Dẫn truyền tín hiệu thần kinh
- Điều hoà
Khả năng gắn đặc hiệu với phối tử là cơ
sở chức năng của hầu hết protein
Seminar Hóa học protein

- Trong một số trường hợp
phối tử gắn làm thay đổi
hình dạng của protein.

Seminar Hóa học protein

- Khả năng tương tác của protein với phối tử phụ thuộc:
Tính đặc hiệu: khả năng protein gắn với một phân
tử khi có nhiều phân tử khác loại xung quanh
Ái lực: độ bền (cường độ gắn)
phụ thuộc vào cấu trúc của vùng gắn phối tử

Seminar Hóa học protein

VÍ DỤ :

Tương tác kháng thể gắn kháng nguyên
- Kháng thể có khả năng
gắn đặc hiệu với một
phần của kháng nguyên
gọi là epitope (vị trí quyết
định kháng nguyên).
-Kháng thể hoạt động
như điện cực đặc hiệu
cho kháng nguyên, tạo
thành phức hệ kháng
nguyên- kháng thể.

Seminar Hóa học protein

- Ái lực của kháng thể đối với kháng nguyên là hợp
lực của các lực liên kết yếu không đồng hóa trị.
- Tiếp xúc chặt chẽ giữa hai bề mặt phân tử này
chịu trách nhiệm cho tính đặc hiệu rất cao của
kháng thể.

Seminar Hóa học protein

ENZYME
Enzyme là protein có khả năng xúc tác đặc hiệu cho
các phản ứng hóa học, thúc đẩy một phản ứng xảy ra
mà không có mặt trong sản phẩm cuối cùng.

Seminar Hóa học protein

Trung tâm hoạt động của enzyme gắn với cơ
chất và thực hiện xúc tác
Nhóm R của một số axit
amin rất quan trọng cho tính
đặc hiệu và năng lực xúc tác
của enzyme. Ở cấu hình tự
nhiên của enzyme, những
nhóm R này nằm gần nhau,
tạo thành rãnh trên bề mặt
gọi là trung tâm hoạt động
chiếm tỉ lệ rất bé so với ...
Seminar Hóa học protein
Trường ĐHKH_Huế
Trường ĐHKH_Huế
Khoa Sinh
Khoa Sinh
Seminar
CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA
CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA
CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
Giảng viên:
PGS.TS Cao Đăng Nguyên
PGS.TS Cao Đăng Nguyên
Học viên:
Đoàn Thị Tám
Đoàn Thị Tám
Trần Vũ Ngọc Thi
Trần Vũ Ngọc Thi
Phan Thị Thanh Thủy
Phan Thị Thanh Thủy
CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN - Người đăng: MrN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN 9 10 312