Ktl-icon-tai-lieu

CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16

Được đăng lên bởi anglekinh01
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3115 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD
KHOÁ 2008 - 2013

CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH
TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16

CHƯƠNG 1
TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BTCT TOÀN KHỐI
TẦNG 2-13

Equation Chapter 1 Section 1

1500

1.1. MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2-13

8500

A

S6

S5

S4

S6

S2

S1

S2

S6

S2

S6

S6

S2

S2

S2

S2

S7

S7

S7

S7

S2

S6

S2

S2

S5

S4

S1

S4
S8

S3

3525

27400

A

1175

2700

B

S4
S8

S3

8500

D

S4

1500

C

S5

S1

S2

S2

S6

1500

4000

S2

S2

S6
4000

4000

8000

S2

S2

S6
4000

4000

8000

S2

S2

S6
4000

4000

8000

S2

S6
4000

4000

8000

S1

S2

S4

S6
4000

4000

8000

S5
4000

1500

8000

51000

1

2

3

4

5

6

7

HÌNH 1.1 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN
Tổng hợp số liệu tính toán
Cốt thép
L1

L2

(m)

(m)

pc

γ f ,p

Bê tông B25

Sàn

(MPa)

d ≤ 10

(kN/m²)

(MPa)

Cốt đai

Cốt

d ≤ 10

dọc d ≥

(MPa)

10
(MPa)

Rb = 145daN / cm 2

4

8,5

7

1,2

Rbt = 10,5daN / cm 2

γb =1

Rb = 225

Rsw = 175

Rs = 280

1.2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM, SÀN :

SVTH: NGUYỄN TUẤN HOÀNG

TRANG 1

LỚP: XDDD & CN 2 – K49

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD
KHOÁ 2008 - 2013

CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH
TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16

1. Phân loại bản sàn :

Xét tỉ số hai cạnh ô bản

L2 8500
=
>2
L1 4000

nên bản thuộc loại bản dầm, bản làm

việc một phương theo cạnh ngắn.
2. Sơ bộ chiều dày sàn :

Sơ bộ chọn chiều dày sàn :
h=

D
1
× l = × 4000 = 114,3mm
m
35

Để đảm bảo an toàn, tăng bề dày sàn thêm 20%
⇒

chọn

hb

= 120mm để thiết kế.

Sàn hành lang có thể chọn chiều dày nhỏ hơn nhưng để thuận tiện thi công ta
cũng chọn
1.2.1

hb

= 120mm.

Sơ bộ tiết diện dầm :

Sơ bộ tiết diện dầm chính có nhịp lớn nhất 8,5m. Theo sổ tay thực hành tính
toán kết cấu công trình :
Bảng 5.4 - Kích thước b , h của tiết diện dầm
Loại dầm
Phụ

Nhịp L
(m)
≤6

Chính

≤ 10



Chiều cao tiết diện h
Một nhịp
Nhiều nhịp
1 1
 ÷ ÷L
 16 12 

≥

1
L
20

 1 1
 ÷ ÷L
 12 8 

≥

1
L
15

Chiều rộng
tiết diện b
1 1
 ÷ ÷h
4 2
1 1
 ÷ ÷h
4 2

Xác định sơ bộ kích thước dầm phụ :

SVTH: NGUYỄN TUẤN HOÀNG

TRANG 2

LỚP: XDDD & CN 2 – K49

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD
KHOÁ 2008 - 2013

CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH
TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16

1 1
1 1
h dp = ( ÷ )L dp = ( ÷ ) × 8500 = 531,25 ÷ 708,3mm
12 16
12 16

 chọn

h DP = 600(mm)

1 1
1 1
bDP = ( ÷ ) hDP = ( ÷ ) × 700 = 175 ÷ 350 mm
2 4
2 4

 chọn


bDP = 300mm

Xác định sơ bộ kích thước dầm chính :
1 1 
1 1 
h DC =  ÷ ÷L DC =  ÷ ÷× 8500 = 708,3 ÷ 1062,5mm
 8 12 
 8 12 

 chọn

h DC = 800(mm) = 80(cm)

1 1
1 1
bDC = ( ÷ ) hDC = ( ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH
KHOÁ 2008 - 2013 TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16
Equation Chapter 1 Section 1CHƯƠNG 1
TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BTCT TOÀN KHỐI
TẦNG 2-13
1.1. MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2-13
1500850085001500
8000 8000 8000 80 00 8000 8000
27400
51000
1 2 3 4 5 6 7
D
C
B
A
A
1500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4 000 4000 4000 4000 4000 1500
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2
S8
S7 S7 S7 S7
S8
S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S3
S3
S5
S5
S5
S5
S6 S6 S6 S6 S6 S6
S6 S6 S6 S6 S6 S6
3525 27001175
HÌNH 1.1 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN
Tổng hợp số liệu tính toán
L1
(m)
L2
(m)
c
p
(kN/m²)
,f p
γ
Bê tông B25
(MPa)
C t thép
Sàn
d ≤ 10
(MPa)
C t đai
d ≤ 10
(MPa)
C t
d c d ≥
10
(MPa)
4 8,5 7 1,2
2
2
145d /
10,5 /
1
b
bt
b
R aN cm
R daN cm
γ
=
=
=
225
b
R =
w
175
s
R =
280
s
R =
1.2. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM, SÀN :
SVTH: NGUYỄN TUẤN HOÀNG TRANG 1 LỚP: XDDD & CN 2 – K49
CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16 - Người đăng: anglekinh01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CHUNG CƯ HOÀNG GIA – QUẬN BÌNH THẠNH TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 2-16 9 10 935