Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 địa chất công trình

Được đăng lên bởi khaccuongxddd-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
§7.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Trong đất bao giờ cũng chứa một lượng nước nhất định, chúng nằm trong
các khe nứt và lỗ rỗng của đất đá và được coi là một trong những thành phần
cấu tạo chính của đất. Nước có thể được hình thành ngay trong đất đá hoặc
thấm từ trên mặt đất xuống rồi tích tụ lại.
Nước là một khoáng sản có ích và đóng vai trò rất quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân. Điều đó chúng ta thấy rõ vì: thứ nhất nước là nguồn sống của
con người, không có nước thì không có sự sống trên trái đất; thứ hai khi tiến
hành xây dựng bất kì một công trình nào (khu công nghiệp, hầm mỏ, thành phố,
các công trình quốc phòng…) cũng đều phải chú ý trước hết đến vấn đề nước
dưới đất. Như vậy không có nước thì không thể tiến hành xây dựng và phát
triển kinh tế được.
Nước dưới đất có nhiều ưu điểm hơn so với nước trên mặt (nước sông,
hồ…) về tính chất vật lý, thành phần hoá học và độ tinh khiết của nó. Vì thế ở
nhiều nơi tuy nước trên mặt rất phong phú, nhưng người ta vẫn dùng nước dưới
đất để phục vụ con người (ở Đan Mạch 100%, Bỉ 90%...).
Nước dưới đất đem lại lợi ích rất lớn đối với đời sống và xây dựng. Nhưng
trong nhiều trường hợp khi xây dựng sự có mặt của nước dưới đất lại gây ra
những trở ngại đáng kể: nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho công tác thi
công, nước cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các tác dụng địa chất (trượt, lở,
xói…) làm sụp đổ các công trình.
Vì vậy chỉ có sau khi nghiên cứu, nắm vững các qui luật vận động, tính chất
và đặc điểm của nước dưới đất mới có thể lợi dụng nó một cách hợp lý và có
những biện pháp tốt nhất để đề phòng, ngăn ngừa những tác hại do nước dưới
đất gây ra một cách có hiệu quả nhất. Do vậy để đáp ứng với yêu cầu xây dựng
và nhu cầu về nước ngọt ngày càng cao, người ta đã thành lập một chuyên
ngành riêng để nghiên cứu vấn đề nước dưới đất, đó là ngành địa chất thuỷ văn.
1

Đây là một môn khoa học về nước dưới đất, chuyên nghiên cứu các qui luật
thành tạo, vận động, phân bố…của nước dưới đất phục vụ cho các mục đích
khác nhau: cấp nước, tháo nước, chống thấm mất nước.
Để hiểu được bản chất của nước dưới đất chúng ta cần phải nắm vững một
số khái niệm chung của nó.
7.1.1. Sự phân bố nước dưới đất
a) Nguyên nhân thành tạo nước dưới đất
Nước dưới đất được hình thành do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng có
thể được thành tạo từ: nước sơ sinh, nước nguyên sinh, nước ngưng tụ và nước
thẩm thấu. Trong đó nước thẩm thấu đóng vai trò chủ yếu nhất. Sau đây ta sẽ
lần lượt xét cụ thể từng loại nước t...
CHƯƠNG 7
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
§7.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Trong đất bao giờ cũng chứa một lượng nước nhất đnh, chúng nằm trong
các khe nt lỗ rỗng của đất đá được coi một trong những thành phần
cấu tạo chính của đất. Nước thể được hình thành ngay trong đất đá hoặc
thấm từ trên mặt đất xuống rồi tích tụ lại.
Nước một khoáng sản ích đóng vai trò rất quan trọng trong nn
kinh tế quốc dân. Điều đó chúng ta thấy rõ vì: thứ nhất nước là nguồn sống của
con người, không nước thì không sự sống trên trái đất; thứ hai khi tiến
hành xây dựng bất kì một công trình nào (khu công nghiệp, hầm mỏ, thành phố,
các công trình quốc phòng…) cũng đều phải chú ý trước hết đến vấn đề nước
dưới đất. Như vậy không nước thì không thể tiến hành xây dựng phát
triển kinh tế được.
Nước dưới đất nhiều ưu điểm hơn so với nước trên mặt (nước sông,
hồ…) về nh chất vật lý, thành phần hoá học độ tinh khiết của nó. thế
nhiều nơi tuy nước trên mặt rất phong phú, nhưng người ta vẫn dùng nước dưới
đất để phục vụ con người (ở Đan Mạch 100%, Bỉ 90%...).
Nước dưới đất đem lại lợi ích rất lớn đối với đời sống xây dựng. Nhưng
trong nhiều trường hợp khi xây dựng sự mặt của nước dưới đất lại gây ra
những trở ngại đáng kể: nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho công tác thi
công, nước ng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các tác dụng địa chất (trượt, lở,
xói…) làm sụp đổ các công trình.
Vì vậy chỉ có sau khi nghiên cứu, nắm vững các qui luật vận động, tính chất
đặc điểm của nước dưới đất mới thể lợi dụng một cách hợp
những biện pháp tốt nhất để đề phòng, ngăn ngừa những tác hại do nước dưới
đất gây ra một cách có hiệu quả nhất. Do vậy để đáp ứng với yêu cầu xây dựng
nhu cầu về nước ngọt ngày càng cao, người ta đã thành lập một chuyên
ngành riêng để nghiên cứu vấn đề nước dưới đất, đó là ngành địa chất thuỷ văn.
1
Chương 3 địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 địa chất công trình - Người đăng: khaccuongxddd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Chương 3 địa chất công trình 9 10 516