Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bảo toàn electron

Được đăng lên bởi ngayhanhphuc235-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS YÊN LẠC

TỔ SINH HOÁ

Phần I: MỞ ĐẦU
I.

Cơ sở lý luận:
Dạy và học hoá học ở các trường hiện nay đã và đang được đổi mới tích cực nhằm
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của trường THCS. Ngoài nhiệm vụ nâng cao
chất lượng hiểu biết kiến thức và vận dụng kĩ năng, các nhà trường còn phải chú trọng
đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Đây là nhiệm vụ rất quan
trọng trong việc phát triển giáo dục ở các địa phương. Đặc biệt ở các trường THCS của
huyện.
Xuất phát từ nhiệm vụ năm học do Phòng GD & ĐT và Trường THCS Yên Lạc đề
ra, với mục tiêu: “ Nâng cao số lượng và chất lượng ở các đội tuyển HSG các cấp, đặc
biệt là HSG cấp tỉnh ”.
Mặt khác, chương trình hoá học THCS đồng tâm với chương trình hoá học THPT.
Do vậy lượng kiến thức đối với HSG là rất rộng ( nhiều bài tập là đề thi tuyển sinh các
trường đại học, cao đẳng trong cả nước, hoặc đề HSG của lớp 11, 12), nên trong học
hoá học không chỉ đơn thuần là sử dụng kiến thức cũ mà có cả tìm kiếm kiến thức mới
và vận dụng kiến thức cũ trong các tình huống mới.
Xuất phát từ thực tế giảng dạy các bài toán hoá học cho thấy, một bài toán hoá học
có thể có nhiều lời giải khác nhau: có những cách giải dài dòng khó hiểu, có những cách
ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu. Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu đó chúng ta phải tìm tòi và
phát hiện ra các cách giải đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu.
Qua thực tiễn tìm hiểu, tham khảo các tư liệu trong giảng dạy hoá học, tôi đã xây
dựng và áp dụng chuyên đề: “ MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP
BẢO TOÀN ELECTRON ” nhằm giúp các em học sinh có kinh nghiệm trong giải toán
hoá học, các em có cách giải mới, nhanh gọn, dễ hiểu và đơn giản cho các bài toán liên
quan đến phản ứng oxi hoá khử. Giúp các em hứng thú, say mê trong học tập hoá học ở
THCS nói riêng.
II. Mục đích và đối tượng:
1. Mục đích:
- Nghiên cứu các kinh nghiệm về bồi dưỡng kĩ năng giải bài tập hoá học cho học
sinh lớp 9 dự thi HSG cấp tỉnh.
- Nêu ra phương pháp giải các dạng toán áp dụng định luật bảo toàn electron nhằm
giúp học sinh nhận dạng và giải nhanh các bài tập hoá học liên quan đến phản
ứng oxi hoá khử.
2. Đối tượng:
Học sinh đội tuyển học sinh giỏi môn hoá học của Trường THCS Yên Lạc.

-1Chuyên đề: Bài toán áp dụng định luật bảo toàn electron

TRƯỜNG THCS YÊN LẠC

TỔ SINH HOÁ

Phần II: NỘI DUNG
A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I.
Một số khái niệm cơ bản.
- Chất oxi hoá: là chất nhận electron của chất khác.
- Chất khử: là chất nhường electron cho chất khác.
- Quá trình oxi hoá: là quá trình...
TRƯỜNG THCS YÊN LẠC TỔ SINH HOÁ
Phần I: MỞ ĐẦU
I. Cơ sở lý luận:
Dạy và học hoá học ở các trường hiện nay đã và đang được đổi mới tích cực nhằm
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của trường THCS. Ngoài nhiệm vụ nâng cao
chất lượng hiểu biết kiến thức và vận dụng kĩ năng, các nhà trường còn phải chú trọng
đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Đây là nhiệm vụ rất quan
trọng trong việc phát triển giáo dục ở các địa phương. Đặc biệt ở các trường THCS của
huyện.
Xuất phát từ nhiệm vụ năm học do Phòng GD & ĐT và Trường THCS Yên Lạc đề
ra, với mục tiêu: “ Nâng cao số lượng và chất lượng ở các đội tuyển HSG các cấp, đặc
biệt là HSG cấp tỉnh ”.
Mặt khác, chương trình hoá học THCS đồng tâm với chương trình hoá học THPT.
Do vậy lượng kiến thức đối với HSG là rất rộng ( nhiều bài tập là đề thi tuyển sinh các
trường đại học, cao đẳng trong cả nước, hoặc đề HSG của lớp 11, 12), nên trong học
hoá học không chỉ đơn thuần là sử dụng kiến thức cũ mà có cả tìm kiếm kiến thức mới
và vận dụng kiến thức cũ trong các tình huống mới.
Xuất phát từ thực tế giảng dạy các bài toán hoá học cho thấy, một bài toán hoá học
có thể có nhiều lời giải khác nhau: có những cách giải dài dòng khó hiểu, có những cách
ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu. Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu đó chúng ta phải tìm tòi và
phát hiện ra các cách giải đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu.
Qua thực tiễn tìm hiểu, tham khảo các tư liệu trong giảng dạy hoá học, tôi đã xây
dựng và áp dụng chuyên đề: “ MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP
BẢO TOÀN ELECTRON ” nhằm giúp các em học sinh có kinh nghiệm trong giải toán
hoá học, các em có cách giải mới, nhanh gọn, dễ hiểu và đơn giản cho các bài toán liên
quan đến phản ứng oxi hoá khử. Giúp các em hứng thú, say mê trong học tập hoá học ở
THCS nói riêng.
II. Mục đích và đối tượng:
1. Mục đích:
- Nghiên cứu các kinh nghiệm về bồi dưỡng kĩ năng giải bài tập hoá học cho học
sinh lớp 9 dự thi HSG cấp tỉnh.
- Nêu ra phương pháp giải các dạng toán áp dụng định luật bảo toàn electron nhằm
giúp học sinh nhận dạng và giải nhanh các bài tập hoá học liên quan đến phản
ứng oxi hoá khử.
2. Đối tượng:
Học sinh đội tuyển học sinh giỏi môn hoá học của Trường THCS Yên Lạc.
- 1 -
Chuyên đề: Bài toán áp dụng định luật bảo toàn electron
Chuyên đề bảo toàn electron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bảo toàn electron - Người đăng: ngayhanhphuc235-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chuyên đề bảo toàn electron 9 10 392