Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tổ hợp

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: TỔ HỢP……………………………………………………Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

LỚP HỌC BÀI THI
Truyền lửa học tập:


Chuyên đề: TỔ HỢP
Biên Soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

“Đêm soạn bài không dám nghĩ về gái
Vì lũ trò dốt nát ta quên cả thú dại
Sống với tình yêu nghề giáo
Sống với lũ trò đang khát khao
Ước mơ vào đại học dâng trào
Lòng ta nào còn tâm trạng nghĩ về gái”.
Trần Mậu Tú-TMT-

Ngồi học cấm suy nghĩ vẩn vơ, để học tốt hãy động não trong mỗi bài toán, đọc tài liệu và làm lại
theo cách hiểu của mình. Phong cách học là hãy suy nghĩ và làm lại, viết đi, viết đi, đừng nghĩ, hãy
viết, viết mọi thứ có thể -TMT-

Chuyên đề: TỔ HỢP……………………………………………………Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

Bài 1 : Tìm hệ số của

trong khai triển thành đa thức của

Lời giải
Các em biến đổi bài toán về dạng như này này, phải thông mình đặt bút làm như này nhá.

Nhìn vào biểu thức trên các em nhận thấy những biểu thức chứa
sẽ nằm ở vị trí
3
3 6
2 2
2 2
C x .(1  x) có hệ số hạng chứa
là C8 x .C3 x mà trong đó cái C3 x moi được ra ở trong
4 8
4
4 8
0 0
3
khai triển (1  x) , vị trí C8 x .(1  x ) có hệ số hạng chứa
là C8 x .C4 x mà trong đó cái
C40 x 0 moi được ra ở trong khai triển (1  x ) 4 .
3 6
8

Vậy khi đó ta có hệ số của

trong khai triển trên sẽ là:

Kinh nghiệm rút ra là gì?
Là tự mình làm lại đối với những em nào chưa biết cách làm mà mò đi đọc lời giải của
TMT rồi, các em tự đặt bút trình bày lại ngoài nháp đi nghe không ? Lúc đớ mới nhớ được
bài làm và hiệu quả hơn. Sau đó tự mình chế đề khác làm lại tượng tự, ví dụ bây giờ tìm hệ
số của x mũ 9 coi thế nào. Học là chủ động nhá mấy em yêu.
Bài 2 : Tìm hệ số của số hạng chứa

trong khai triển nhị thức Niutơn của

, biết rằng
Lời giải
Từ có kết quả sau:
(1)
Vì

,

,

nên ta có được đẳng thức như sau:

Ngồi học cấm suy nghĩ vẩn vơ, để học tốt hãy động não trong mỗi bài toán, đọc tài liệu và làm lại
theo cách hiểu của mình. Phong cách học là hãy suy nghĩ và làm lại, viết đi, viết đi, đừng nghĩ, hãy
viết, viết mọi thứ có thể -TMT-

Chuyên đề: TỔ HỢP……………………………………………………Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

(2)
Đẳng thức trên hoàn toàn có thể chứng minh một cách dễ dàng.
Từ triển khai nhị thức Niutơn của

suy ra :

(3)
Với n bằng 10 ta thay vào khai triển được:

Hệ số của
Vậy hệ số của

là

với

thỏa mãn :

là :

Kinh nghiệm rút ra được đối với bài toán này là gì ?
Sau khi các em học sinh hiểu được cách làm bài toán này thì các em cần biết được cách
biến đổi làm sao để từ một biểu thức chưa lằm ăn được gì ta b...
Chuyên đề: TỔ HỢP……………………………………………………Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-
LỚP HỌC BÀI THI
Truyền lửa học tập:
https://www.facebook.com/truyenluahungphandehoctap
Chuyên đề: TỔ HỢP
Biên Soạn: Trần Mậu Tú-TMT-
“Đêm soạn bài không dám nghĩ về gái
Vì lũ trò dốt nát ta quên cả thú dại
Sống với tình yêu nghề giáo
Sống với lũ trò đang khát khao
Ước mơ vào đại học dâng trào
Lòng ta nào còn tâm trạng nghĩ về gái”.
Trần Mậu Tú-TMT-
Ngồi học cấm suy nghĩ vẩn vơ, để học tốt hãy động não trong mỗi bài toán, đọc tài liệu và làm lại
theo cách hiểu của mình. Phong cách học là hãy suy nghĩ và làm lại, viết đi, viết đi, đừng nghĩ, hãy
viết, viết mọi thứ có thể -TMT-
Chuyên đề tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tổ hợp - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề tổ hợp 9 10 547