Ktl-icon-tai-lieu

chuyển gen ở động vật

Được đăng lên bởi huongtun36
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP NHÓM
Nhóm thực hiên

Đề tài

:

Nhóm 2

:

Công nghệ chuyển gen ở động vật

Giáo viên hướng dẫn :

Trần Thị Minh Hằng

Sinh viên thực hiện

Trịnh Thị Thanh

:

Vũ Minh Đắc
Trần Thị Thu Hà
Lưu Đình Khánh

Giới thiệu khái quát nội dung bài:
A.
B.
C.

Lý do chọn đề tài
Cơ sở khoa học
Công nghệ chuyển gen ở động vật
I.
Khái niệm chung
II.
Công nghệ tạo động vật chuyển gen
III.
Những hướng nghiên cứu và kết quả đạt được
IV.
Ứng dụng của động vật chuyển gen
V.
Một số vấn đề nhận thức xung quanh động vật
VI.

chuyển gen
Tài liệu tham khảo

A.Lý do chọn đề tài
Tạo ra những động vật mang những gen tốt nhờ quá trình
chuyển gen ,đã mang lại nhiều lơi ích trong nhiều mặt đối vơi
đời sống của con người . Mang lại nhiều kết quả tốt trong nhiều
mặt:
Ứng dụng của động vật chuyển gen
Với những ưu điểm nổi bật, công nghệ tạo động vật chuyển gen
đã, đang và sẽ tạo ra các tiềm năng phát triển vô cùng to lớn
trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước các ứng dụng đa
năng của sinh vật chuyển gen chung và động vật chuyển gen
nói riêng, nhiều quốc gia trên thế giới đã chú trọng đầu tư
nghiên cứu và phát triển sinh vật chuyển gen.
Trong nghiên cứu cơ bản
Chuyển gen là một công cụ lý tưởng cho việc nghiên cứu các
ngành sinh học. Trong sinh học phân tử, động vật chuyển gen
được sử dụng để phân tích sự điều hoà biểu hiện của gen để
đánh giá một biến đổi di truyền đặc biệt ở mức độ toàn bộ cơ
thể động vật. Ðộng vật chuyển gen còn được sử dụng để
nghiên cứu trong di truyền học phát triển ở động vật có vú.
Trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
Công nghệ chuyển gen động vật ra đời đã cho phép khắc phục
những trở ngại của phương pháp cải tạo giống cổ truyền để tạo
ra các động vật biểu hiện các tính trạng mong muốn trong một
thời gian ngắn hơn và chính xác hơn. Mặt khác, nó cho các nhà
chăn nuôi một phương pháp dễ dàng để tăng sản lượng, tăng
năng suất. Các nhà khoa học đã tạo ra các vật nuôi chuyển gen
có tốc độ lớn nhanh, hiệu suất sử dụng thức ăn cao, cho năng
suất cao (nhiều thịt, nhiều sữa, nhiều trứng...) và chất lượng
sản phẩm tốt (nhiều nạc, ít mỡ, sữa chứa ít lactose hoặc
cholesterol...). Mặt khác, công nghệ chuyển gen đã cố gắng tạo
ra các động vật có khả năng kháng bệnh như lợn có khả năng
kháng bệnh cúm...Tuy nhiên, hiện nay số lượng gen kháng bệnh
ở vật nuôi đã được biết là hạn chế.
Trong y học

Hàng năm có nhiều bệnh nhân chết vì thiếu các cơ quan thay
thế như tim, gan hoặc thận... Lợn chuyển gen có thể cung cấp
các cơ quan cấy ghép cần thiết làm giảm bớt ...
BÀI TẬP NHÓM
Nhóm thực hiên : Nhóm 2
Đề tài : Công nghệ chuyển gen ở động vật
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Minh Hằng
Sinh viên thực hiện : Trịnh Thị Thanh
Vũ Minh Đắc
Trần Thị Thu Hà
Lưu Đình Khánh
Giới thiệu khái quát nội dung bài:
A. Lý do chọn đề tài
B. Cơ sở khoa học
C. Công nghệ chuyển gen ở động vật
I. Khái niệm chung
II. Công nghệ tạo động vật chuyển gen
III. Những hướng nghiên cứu và kết quả đạt được
IV. Ứng dụng của động vật chuyển gen
V. Một số vấn đề nhận thức xung quanh động vật
chuyển gen
VI. Tài liệu tham khảo
chuyển gen ở động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyển gen ở động vật - Người đăng: huongtun36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
chuyển gen ở động vật 9 10 975