Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở hóa phân tích định lượng - Bùi Xuân Vững

Được đăng lên bởi phuong-trang
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 6586 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Cơ sở Hóa Phân Tích Định lượng

Bùi Xuân Vững

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
Hóa phân tích liên quan đến việc tách, nhận biết và xác định những lượng tương
đối của những cấu phần của một mẫu vật chất. Phân tích định tính cho biết sự
có mặt của chúng trong mẫu, còn phân tích định lượng thiết lập lượng tương đối
của một hoặc nhiều cấu phần này, hay còn gọi là chất đem phân tích, dưới dạng
số học. Thông tin định tính được đòi hỏi trước khi một phân tích định lượng được
diễn ra. Một giai đoạn tách thường cần thiết cho một phép phân tích định tính và
phân tích định lượng.

1.1. Vai trò của phân tích hóa học trong khoa học
Hóa học phân tích đóng một vai trò cốt yếu trong khoa học. Từ cuối thế kỉ 19,
hóa học phân tích được xem như nghệ thuật nhận biết những chất khác nhau và
xác định những thành phần của chúng và giữ một vị trí nổi bật trong số những
ứng dụng của khoa học, bởi vì nó giúp trả lời những câu hỏi nảy sinh ở những
quá trình hóa học được tiến hành với những mục đích khoa học hay kỹ thuật.
Ngay từ thời đó, hóa học phân tích đã chuyển từ một nghệ thuật thành một
ngành khoa học với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, dược phẩm, và tất cả
các ngành khoa học.
Sau đây là một vài ví dụ minh họa:
- Hàm lượng của hydrocacbon, NOx, và CO hiện diện trong khí thải xe hơi được
đo để xác định mức ô nhiểm môi trường không khí.
-Phép đo canxi trong máu giúp chẩn đoán bệnh bại liệt của những bệnh nhân.
-Phép xác định lượng của nitơ trong thực phẩm giúp thiết lập hàm lượng protein
và giá trị dinh dưỡng của chúng.
-Phân tích thép suốt quá trình sản suất cho phép điều chỉnh những nồng độ của
những nguyên tố như cacbon, niken, crôm để đạt được độ cứng, độ dẻo, khả
năng chống mài mòn…
1

Cơ sở Hóa Phân Tích Định lượng

Bùi Xuân Vững

- Việc phân tích định lượng cây trồng và đất trồng giúp nông dân thiết lập những
kế hoạch bón phân và tưới tiêu để đáp ứng sự tăng trưởng của cây trồng suốt
vụ mùa.
Các phép đo định lượng cũng đóng một vai trò cốt yếu trong nhiều lĩnh vực
trong hóa học, sinh hóa, sinh học, địa chất học, và những ngành khoa học khác.
Ví dụ, các nhà hóa học làm sáng tỏ cơ chế của nhiều phản ứng hóa học thông
qua những nghiên cứu vận tốc phản ứng. Tốc độ tiêu tốn của chất phản ứng và
sự tạo thành sản phẩm trong một phản ứng hóa học có thể được tính toán từ
những phép đo định lượng tại những khoảng thời gian bằng nhau.
Phép đo định lượng của các ion kali, canxi, natri trong nước dịch của động vật
cho phép các nhà sinh lý học nghiên cứu vai trò của những ion này trong sự
truy...
Bùi Xuân Vng Cơ s Hóa Phân Tích Định lượng
1
CHƯƠNG I: GII THIU
Hóa phân tích liên quan đến vic tách, nhn biết xác định những lượng tương
đối ca nhng cu phn ca mt mu vt chất. Phân tích định tính cho biết s
mt ca chúng trong mu, còn phân tích định lượng thiết lập lượng tương đối
ca mt hoc nhiu cu phn này, hay còn gi là chất đem phân tích, dưới dng
s học. Thông tin định tính được đòi hỏi trước khi một phân tích định lượng được
din ra. Một giai đoạn tách thường cn thiết cho một phép phân tích đnh tính
phân tích định lượng.
1.1. Vai trò ca phân tích hóa hc trong khoa hc
Hóa học phân tích đóng một vai trò ct yếu trong khoa hc. T cui thế k 19,
hóa học phân tích được xem như ngh thut nhn biết nhng cht khác nhau và
xác định nhng thành phn ca chúng gi mt v trí ni bt trong s nhng
ng dng ca khoa hc, bi nó giúp tr li nhng câu hi ny sinh nhng
quá trình hóa học được tiến hành vi nhng mục đích khoa học hay k thut.
Ngay t thi đó, hóa học phân tích đã chuyn t mt ngh thut thành mt
ngành khoa hc vi nhiu ng dng trong công nghiệp, dược phm, tt c
các ngành khoa hc.
Sau đây là một vài ví d minh ha:
- Hàm lượng ca hydrocacbon, NOx, CO hin din trong khí thi xe hơi được
đo đ xác định mc ô nhiểm môi trường không khí.
-Phép đo canxi trong máu giúp chẩn đoán bệnh bi lit ca nhng bnh nhân.
-Phép xác định lượng của nitơ trong thực phm giúp thiết lập hàm lượng protein
và giá tr dinh dưỡng ca chúng.
-Phân tích thép sut quá trình sn suất cho phép điều chnh nhng nồng độ ca
nhng nguyên t như cacbon, niken, crôm để đạt được đ cứng, độ do, kh
năng chống mài mòn…
Cơ sở hóa phân tích định lượng - Bùi Xuân Vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở hóa phân tích định lượng - Bùi Xuân Vững - Người đăng: phuong-trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Cơ sở hóa phân tích định lượng - Bùi Xuân Vững 9 10 239