Ktl-icon-tai-lieu

Cơ tính vật liệu

Được đăng lên bởi daolevan90
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơtínhvậtliệu
-Ứngsuất,biếndạng,đườngcongứngsuất-biếndạng
-Biếndạngđànhồi
-Biếndạngdẻo
-Cácdạngpháhủycủavậtliệu,cơchếpháhủy
-Đặcđiểmbiếndạngvàpháhủycủavậtliệuvôcơ
-Đặcđiểmbiếndạngvàpháhủycủavậtliệuchấtdẻo
-Cácphươngphápkiểmtracơtínhvậtliệu

Cáckháiniệmcơbản

ỨNG SUẤT

•

Khicóngoạilựctácdụng,vậtthểbiếndạngđànhồihoặcbiếndạngdẻo,
tanóivậtchịutảitrọngcơhọc.Lúcnàytrongvậtliệuxuấthiệntrạngtháinộilựcchốnglạitác
dụnggâybiếndạngcủangoạilực,đólàtrởlựcbiếndạng

•

Độlớncủatrởlựcbiếndạngtrênđơnvịdiệntíchgọilàứngsuất

F
  ;[ MPa ]
S

Cáckháiniệmcơbản

ỨNG SUẤT
ỨNG SUẤT PHÁP

 s

 s

S



ỨNG SUẤT TIẾP

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

•

Dựngmộthìnhhộpnhỏnhấtbaoquanhmộtđiểm,trạngtháiứngsuấtcủađiểmxácđịnhnhư
sau:

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

•

Nếuchọngóctoạđộsaocho3trụctrùngvới3ứngsuấtpháp,hệtoạđộnàygọilàcáchướngch
ínhvàcácứngsuấtphápđượcgọilàcácứngsuấtchính.Lúcnàytenxơcódạngnhưsau:

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

•

Ứngsuấtphápvàtiếptrênmặtphẳngbấtkỳđượcxácđịnhnhưsau:

      
2
x 1

2
y 2

2
z 3

2 2
2 2
2 2
2
2
2

    x  1   y 2   z  3    x  1   y 2   z  3 
làcosingócgiữamặtphẳngđangxétvới3trụcchínhtoạđộ

 x , y , z

1/2

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

•

Ứngsuấttiếpđạtcựcđạitrongcácmặthợpvớitrụctoạđộmộtgóc450,gọilàứngsuấttiếpch
ính:

 1   2   3 
2 3
1   3
1   2
1 
; 2 
; 3 
2
2
2
1   3
 max 
2
-ứngsuấttiếpcựcđạitrongvậtliệu

 max

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT

• Phânbiệt3trạngtháiứngsuấtcủavậtliệu:
1. Trạngtháiứngsuấtđơn: 2ứngsuấtchínhbằngkhông
2. Trạngtháiứngsuấtphẳng: 1ứngsuấtchínhbằngkhông
3. Trạngtháiứngsuấtkhối: 3ứngsuấtchínhkháckhông

Cáckháiniệmcơbản

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
ĐịnhluậtHooktheo3hướngchính

-hệsốPoisson



KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG

•
•
•
•

Biếndạnglàsựthayđổihìnhdạngkíchthướccủachitiết
Nhờkhảnăngbiếndạngtốtcóthểchếtạoracácchitiếtvớihìnhdạngkhácnhau
Cácchitiếttrongquátrìnhlàmviệckhôngđượcbiếndạng
Nguồngốcgâybiếndạng:ngoạilực,tácdụngnhiệt, dochuyểnpha,tácdụngbứcxạ..

KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG
BIẾN DẠNG

THUẬN

KHÔNG THUẬN

NGHỊCH: BIẾN

NGHỊCH: BIẾN DẠNG

DẠNG ĐÀN HỒI

DẺO

KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG
Biếndạngthuậnnghịch:làbiếndạngmấtngaysaukhibỏtảihoặcsaumộtthờigianxácđịnh(biếndạngđànhồi,biếndạngđànhồitrễ…)

•
•
•

Đànhồilýtưởng:tuyếntính(phầnlớnkimloạivàhợpkim)hoặcphituyến(caosu,polyme,xươngđộngvật…)
Đànhồitrễ:phụthuộcthờigian,xuấthiệnvòngtrễ,biếndạngkèmtheosựmấtmátnănglượng
Biếndạngthuậnnghịc...




!"!#$#%"!#$
&'()"!#$#%*
&'()"!#$#% 
!""!"+(),%
Cơ tính vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ tính vật liệu - Người đăng: daolevan90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Cơ tính vật liệu 9 10 806