Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ HÀN

Được đăng lên bởi Hà Mạnh Tuấn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3940 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÔNG NGHỆ HÀN
ME4244 (4500)
Bài giảng dành cho đào tạo sinh viên ngành cơ khí

End Show

DWE Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo

<< Contents >>
Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam /

Next >>
E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204

LIÊN KẾT ?

Bulông

CHI TIẾT MÁY

Bi thép (dùng
trong ổ bi)

Đơn vị nhỏ nhất và hoàn
chỉnh của máy

Đinh vít
Ghim giấy
DWE Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo

Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam /

Bánh răng (dùng trong các bộ
chuyền)
E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204

LIÊN KẾT ?
1

2

Các sản phẩm tạo thành bằng cách ghép
nhiều chi tiết lại với nhau

1

Sản phẩm =
2

1

+

2

1

1

2
2

DWE Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo

Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam /

E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204

CÓ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT GÌ ?
Khung Ôtô – ôtô có khoảng 15000 chi tiết

Máy khoan tay

Boeing 747–400, Có khoảng 6
chi tiết
hi

triệu

Các thiết bị có rất nhiều chi tiết ghép
lại với nhau bằng rất nhiều phương
pháp liên kết
Máy giặt

Máy vi tính

Xe máy. Có khoảng
8000 chi tiết

DWE Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo

Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam /

Cây cầu thép
E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TẠO
RA MỘT CHI TIẾT ĐƠN GIẢN

Guide to Welding
Types of joints

Fusion Welding
Trước GC

GAS Welding
Manual Arc Welding

Sau GC

MIG/MAG
TIG
Submerged Arc Welding

Liên kết

Tungsten Plasma Welding

ĐÚC

DẬP,
CHỒN

KÉO

TIỆN

HÀN

Electroslag Welding
Electron Beam Welding
Laser Welding

Pressure Welding
Pressure Gas Welding (GP)
Spot Welding (RP)
Seam Welding (RR)
Flash Welding (RA)
Friction Welding (FR)
Arc Stud Welding (FR)
A St d W ldi

Giáp mối

Góc

DWE Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo

Chữ T

Chồng

Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam /

Giáp mép

Summarisation of W.P

Home
E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204

MỘT SỐ KIỂU LIÊN KẾT CƠ BẢN
Guide to Welding

TYPES OF JOINTS

Bulông
B lô

Dán
Dá

(Screwing)

(Bonding)

Types of joints

Fusion Welding
GAS Welding
Manual Arc Welding
MIG/MAG
TIG
Submerged Arc Welding
Tungsten Plasma Welding

Hàn Vảy

Đinh tán

(Soldering/Brazing)

(Rivetting)

Electroslag Welding
Electron Beam Welding
Laser Welding

Pressure...
CÔNG NGH HÀN
ME4244 (4500)
ME4244
(4500)
Bài ging dành cho đào to sinh viên ngành cơ khí
DWEDWE Department of Welding Department of Welding and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo and Metal Technology / MSc. Phong Van Vo
Add: 306C1 - Dai Co Viet Str. No.1 - Hanoi – Vietnam / E-Mail: phong-dwe@mail.hut.edu.vn Tel.: +84. (04). 38692204
Next >>End Show << Contents >>
CÔNG NGHỆ HÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ HÀN - Người đăng: Hà Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
CÔNG NGHỆ HÀN 9 10 189