Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.4.5. Xử lý khí bằng phương pháp nhiệt

Xử lý ô nhiễm bằng quá trình thiêu đốt (đốt cháy sau – after
burning) được áp dụng phổ biến cho trường hợp khí thải lưu
lượng lớn nhưng nồng độ chất ô nhiễm cháy được thấp, đặc
biệt là chất ô nhiễm có mùi, chất thải nguy hại, chất thải có
khả năng cháy được...

Phù hợp:
1. Phần lớn các chất ô nhiễm có mùi khó chịu cháy được hoặc thay đổi được

về mặt hóa học để biến thành chất có ít mùi hơn khi phản ứng với oxy ở
nhiệt đột thích hợp;
2. 2. Các loại sol khí hữu cơ có khói nhìn thấy được, ví dụ: khói từ lò rang
cafe, sản xuất thịt hun khói, lò nung men sứ...
3. Một số các hơi, khí hữu cơ;
4. Khí cháy tạo ra từ công nghệ khai thác và lọc dầu. Phương pháp xử lý
hiệu quả và an toàn nhất cho loại khí thải này là thiêu đốt bằng ngọn lửa
trực tiếp, thiêu đốt ngay bên trong ống khói hoặc bằng buồng đốt riêng
biệt.

1. Nguyên tắc chung

- Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, khí ô nhiễm sẽ bị phân hủy
thành chất không hoặc ít ô nhiễm, sau đó khí thải tiếp tục được
xử lý bằng phương pháp khác.

- Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, xảy ra quá trình oxy hóa hoặc
khử:

+ Quá trình oxy hóa:
{C, H, O, N, S, P, Cl…} + O2 → CO2 + H2O + {SO2, NOx, COx,
HX…}
H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O
+ Quá trình khử:
NOx + CH4 → N2 + H2O + CO2

- Yêu cầu:
+ Cần phải cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng (hỗn hợp

khí cần phải được tăng nhiệt độ lên tới nhiệt độ phản ứng
(oxy hóa - khử));
+ Sau phản ứng, nếu có nhiệt tỏa ra thì cần phải rút nhiệt khỏi
hỗn hợp khí trước khi xả vào môi trường;
+ Khí ô nhiễm xử lý bằng phương pháp này phải có khả năng
tham gia phản ứng oxy hóa - khử và có khả năng phân hủy

bởi nhiệt (đa số là khí ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ – có
nguyên tố cacbon).

+ Luôn tồn tại giới hạn cháy nổ trên (UEL – Upper
Explosive Limit)
Ví dụ: Hỗn hợp CH4, O2 trong khí cháy: UEL = 15,5 tức là
nồng độ khí CH4 trong hỗn hợp khí cháy phải ≤ 15,5% thể
tích khối khí.

+ Đồng thời, cũng luôn tồn tại giới hạn cháy nổ dưới (LEL -

Lower Explosive Limit)
Ví dụ: LEL của CH4 = 4,2, nghĩa là nồng độ của khí CH4
trong hỗn hợp khí cháy phải ≥ 4,2 % thể tích khối khí.

3 phương pháp:
1. Thiêu đốt không có xúc tác;
2. Thiêu đốt có xúc tác;
3. Thiêu đốt bằng ngọn lửa trực tiếp

2. Phương pháp nhiệt không có xúc tác
a. Nguyên tắc

- Khi hỗn hợp khí ở nhiệt độ cao thì có thể tham gia phản ứng
phân hủy chất ô nhiễm thành chất không hoặc ít ô nhiễm mà

không cần sự có mặt của chất xúc tác.

b. Đặc điểm

- Nhiệt độ phân hủy cao: > 700, 800oC
- Quá trình này có thể ti...
1.4.5. Xử khí bằng phương pháp nhiệt
Xử ô nhiễm bằng quá trình thiêu đốt (đốt cháy sau after
burning) được áp dụng phổ biến cho trường hợp khí thải lưu
lượng lớn nhưng nồng độ chất ô nhiễm cháy được thấp, đặc
biệt chất ô nhiễm mùi, chất thải nguy hại, chất thải
khả năng cháy được...
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 930