Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.4. Các phương pháp xử lý hơi và khí độc
1.4.1. Một số khái niệm cơ bản
- Hơi: là thể khí của các chất mà trong điều kiện bình thường
chúng tồn tại ở thể lỏng hoặc rắn (đường kính ≤ 0,005μm).

- Hơi độc: là các loại hơi gây hại cho sức khỏe của con người
và sinh vật ở một liều lượng nhất định. Ví dụ: hơi thủy ngân, hơi
dung môi, hơi axit…

- Khí: là dạng vật chất mà ở điều kiện bình thường, chúng

không tồn tại ở thể rắn hoặc lỏng (đường kính phân tử
0,0005μm).

- Khí độc: là các loại khí có khả năng gây hại cho sức khỏe

của con người và sinh vật ở một liều lượng và trong một
khoảng thời gian nhất định.

• Pha: là khối vật chất đồng nhất cả về tính chất vật lý lẫn
hóa học.
• Có các pha???

- Chuyển khối: là sự dịch chuyển của một thành phần vật chất
từ vị trí này tới vị trí khác trong cùng một pha hoặc từ pha này
sang pha khác.
- Hai cơ chế của quá trình chuyển khối là:
• Khuếch tán phân tử (chuyển động nhiệt): các phân tử chuyển
động hỗn loạn về mọi phía.

• Khuếch tán rối: là sự chuyển động vĩ mô của khối vật chất linh
động, khuếch tán này có thể do dòng chảy hoặc do cưỡng bức nào

đó mà cả khối vật chất di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

1.4.2. Các phương pháp xử lý hơi và khí độc

Khái niệm:

Xử lý chất ô nhiễm dạng khí là quá trình tách một hay nhiều
loại chất khí gây ô nhiễm ra khỏi hỗn hợp khí.

Lựa chọn phương pháp xử lý khí:
- Tính chất của khí ô nhiễm cần tách (tính chất vật lý, hóa học, khả
năng kết hợp hoặc phản ứng với các chất khác, nhiệt độ bay hơi,
ngưng tụ, nhiệt độ cháy…)

- Tính chất của hỗn hợp khí (bao gồm những loại khí nào, khả năng
cháy nổ, ngưng tụ, nồng độ bụi, nồng độ khí ô nhiễm…)

- Đặc điểm quá trình công nghệ (liên tục, gián đoạn, năng suất, yêu
cầu làm sạch…)

- Chi phí đầu tư, xây dựng, vị trí đặt thiết bị…

1.4.2. Các phương pháp xử lý hơi và khí độc

Các phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay là:
+ Hấp phụ chất ô nhiễm trên bề mặt vật liệu rắn;
+ Hấp thụ các chất khí ô nhiễm bằng chất lỏng;
+ Xử lý bằng phương pháp nhiệt.
+ Xử lý bằng phương pháp sinh học

1.4.3. Xử lý bằng phương pháp hấp phụ (adsorption)

a. Khái niệm
- Hấp phụ là quá trình tích lũy chất trên bề mặt phân cách pha
(Khí/Rắn).
Chất có bề mặt xảy ra sự hấp phụ được gọi là chất hấp phụ
(adsorbent);

Chất được tích lũy trên bề mặt chất hấp phụ được gọi là chất bị
hấp phụ (adsorbate).

Bản chất của quá trình hấp phụ:
- Bản chất của sự hấp phụ khí: là quá trình phân ly khí dựa vào ái lực

của các phân tử bề mặt chất rắn đối với một số loại khí t...
1.4. Các phương pháp xử hơi và khí độc
1.4.1. Một số khái niệm cơ bản
- Hơi: thể khí của các chất trong điều kiện bình thường
chúng tồn tại thể lỏng hoặc rắn (đường kính 0,005μm).
- Hơi độc: các loại hơi gây hại cho sức khỏe của con người
và sinh vật một liều lượng nhất định. Ví dụ: hơi thủy ngân, hơi
dung môi, hơi axit
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 229