Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi canhnx-vfu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

1. Nêu rõ các nguồn gây ô nhiễm không khí. Các chất ô nhiễm không khí và
tác hại của chúng với môi trường như thế nào?
Trả lời:
- Các nguồn gây ô nhiễm không khí:
+ Nguồn gây ô nhiễm tự nhiên:
• Gió lốc, bão sa mạc mang theo bụi đất cát trên mặt đất tung vào bầu không
khí, núi lửa hoạt động.
• Các hiện tượng phân hủy, thối rữ a động thự c vật xảy ra thường xuyên cũng
thải vào không khí một lượng khí độc hại.
• Các hiện tượng sấm chớp, mây, mưa, bứ c xạ trong hệ mặt trời và vũ trụ,
thông qua các PƯ phân hủy hoặc kết hợ p các chất tồn tại cân bằng trong không
khí tạo ra các chất có hại.
+ Nguồn ô nhiễm nhân tạo: Các nguồn ô nhiễm nhận tạo nguy hiểm ở chỗ rất dễ
xảy ra hiện tượng cục bộ với nồng độ cao gây tác hại đến người và các SV.
- Các chất gây ô nhiễm không khí và tác hại của chúng:
+ Các loại oxit như: nitơ oxit (NO, NO2), nitơ đioxit (NO2), SO2, CO, H2S và
các loại khí halogen (clo, brom, iôt).
+ Các hợp chất flo.
+ Các chất tổng hợp (ête, benzen).

+ Các chất lơ lửng (bụi rắn, bụi lỏng, bụi vi sinh vật), nitrat, sunfat, các phân tử
cacbon, sol khí, muội, khói, sương mù, phấn hoa.
+ Các loại bụi nặng, bụi đất, đá, bụi kim loại như đồng, chì, sắt, kẽm, niken,
thiếc, cađimi...
+ Khí quang hoá như ozôn, FAN, FB2N, NOX, anđehyt, etylen...
+ Chất thải phóng xạ.
+ Nhiệt độ.
+ Tiếng ồn.
2. Trình bày nguyên tắc lắng bụi do trọng lưc và phương pháp xử lý bụi bằng
xyclon
Trả lời:
- Nguyên tắc lắng bụi do trọng lực:
- Phương pháp xử lý bụi bằng xyclon:
+ Nguyên lý: Khi dòng khí và bụi chuyển động theo một quỹ đạo tròn (dòng
xoáy) thì các hạt bụi có khối lượng lớn hơn nhiều so với các phân tử khí sẽ chịu tác
dụng của lực ly tâm văng ra phía xa trục hơn, phần gần trục xoáy lượng bụi sẽ rất
nhỏ. Nếu ta giới hạn dòng xoáy trong một vỏ hình trụ thì bụi sẽ va vào thành vỏ và
rơi xuống đáy. Khi ta đặt ở tâm dòng xoáy một ống dẫn khí ra, ta sẽ thu được khí
không có bụi hoặc lượng bụi đã giảm đi khá nhiều.
+ Cyclon đơn:
• Trong thực tế thường lắp tổ hợp nhiều cyclon đơn lại để tăng cường hiệu quả
xử lý khí thải. Tổ hợp cyclon thường gồm các cyclon đơn có đường kính tử 40250 mm, ghép thành cụm song song với nhau. Thiết bị kiểu cyclon có thể sử dụng
để xử lý dòng khí bụi có nhiệt độ đến 4000C nhưng nồng độ bụi không cao.
• Nhược điểm: không thể lọc sạch khí khỏi các hạt bụi rất nhỏ, nâng lượng tiêu
thụ để lọc lớn và thành thiết bị bị mài mòn nhanh do đó do nhạy về tải trọng cũng
sẽ giảm xuống.

• Ngoài thiết bị cyclon kiểu khô người ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
1. Nêu rõ các nguồn gây ô nhiễm không khí. Các chất ô nhiễm không khí và
tác hại của chúng với môi trường như thế nào?
Trả lời:
- Các nguồn gây ô nhiễm không khí:
+ Nguồn gây ô nhiễm tự nhiên:
• Gió lốc, bão sa mạc mang theo bụi đất cát trên mặt đất tung vào bầu không
khí, núi lửa hoạt động.
• Các hiện tượng phân hủy, thối rữ a động thự c vật xảy ra thường xuyên cũng
thải vào không khí một lượng khí độc hại.
• Các hiện tượng sấm chớp, mây, mưa, bứ c xạ trong hệ mặt trời và vũ trụ,
thông qua các PƯ phân hủy hoặc kết hợ p các chất tồn tại cân bằng trong không
khí tạo ra các chất có hại.
+ Nguồn ô nhiễm nhân tạo: Các nguồn ô nhiễm nhận tạo nguy hiểm ở chỗ rất dễ
xảy ra hiện tượng cục bộ với nồng độ cao gây tác hại đến người và các SV.
- Các chất gây ô nhiễm không khí và tác hại của chúng:
+ Các loại oxit như: nitơ oxit (NO, NO2), nitơ đioxit (NO2), SO2, CO, H2S
các loại khí halogen (clo, brom, iôt).
+ Các hợp chất flo.
+ Các chất tổng hợp (ête, benzen).
Công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ môi trường - Người đăng: canhnx-vfu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Công nghệ môi trường 9 10 172