Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi missoxy
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 5378 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRỊNH THỊ THANH - TRẦN YÊM - ĐỒNG KIM LOAN

GIÁO TRÌNH
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
(ln lần thứ hai)

mtx.vn

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (04) 9715012; (04) 7685236. Fax: (04) 9714899
E-mail: nxb@vnu.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO
Tổng biên tập: PHẠM THÀNH HƯNG
Chịu trách nhiệm nội dung.
Hội đồng nghiệm thu giáo trình
Trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội
Người nhận xét:

PGS. TS. TRẦN HỒNG CÔN
TS. NGUYỄN THỊ LOAN

Biên tập:

LAN HƯƠNG

Biên tập tái bản:

NGUYÊN THẾ HIỆN

Trình bày bìa:

NGỌC ANH

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Mã số: 1K - 05040 - 02304
In 1000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 tại Nhà in Khoa học và Công nghệ
Số xuất bản : 183/113/XB - QLXB, ngày 10/2/2004. Số trích ngang:129KH/XB
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2004.

mtx.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Môn học "Công nghệ môi trường" đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho
sinh viên ngành Khoa học Môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995).
Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng,
kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ
thuật Châu Á (AIT) - Thái Lan, cũng như các tài liệu khoa học về công nghệ xử lý
chất thải của một số nước trên thế giới và trong khu vực. Trong cuốn sách này, nhóm
tác giả mong muốn truyền đạt những kiến thức cơ bản, kỹ năng tiến hành nghiên cứu
xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh
hoạt...
Bố cục của cuốn sách gồm 3 phần: xử lý các chất gây ô nhiễm không khí, xử lý
nước và nước thải, xử lý chất thải rắn.
Phần "Công nghệ xử lý khí thải" do ThS. Đồng Kìm Loan biên soạn bao gồm 4
chương đầu. Trong phần này tác giả đã đề cập đến nguyên nhân và các nguồn gây ô
nhiễm không khí, dạng của các chất thải vào bầu khí quyển, các biện pháp cải thiện
bầu không khí nơi sinh sống và làm việc. Đặc biệt tác giả thống kê toàn bộ các phương
pháp đã được áp dụng trong thực tế để xử lý bụi và khí thải độc hại, mà điển hình là
các công nghệ của Nhật Bản.
Phần "Công nghệ xử lý nước thải" gồm từ chương 5 đến chương 10 do PGS. TS.
Trịnh Thị Thanh biên soạn đã trình bày các phương pháp cơ bản để xử lý nước và
nước thải. Tác giả đã tập trung phần lý thuyết của các quá trình xử lý sinh học và minh
họa bằng các ví dụ tiêu biểu cho một số ngành sản xuất công nghiệp.
Phần "Công nghệ xử lý chất thải rắn" do TS. Trần Yêm biên soạn gồm 3 chương
cuối của giáo trình....
TRNH TH THANH - TRN YÊM - ĐỒNG KIM LOAN
GIÁO TRÌNH
CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG
(ln ln th hai)
NHÀ XUT BN ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
mtx.vn
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: missoxy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 780