Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất ester

Được đăng lên bởi truong-thi-my-nhung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


TIỂU LUẬN MÔN HỌC

TỔNG HỢP HỮU CƠ
ĐỀ TÀI: CÔNG

NGHỆ O – ALKYL HÓA

SẢN XUẤT ESTE

Hồ Chí Minh - 2012

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.............................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TỔNG HỢP HỮU CƠ
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ O – ALKYL HÓA
SẢN XUẤT ESTE
Hồ Chí Minh - 2012
công nghệ sản xuất ester - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất ester - Người đăng: truong-thi-my-nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
công nghệ sản xuất ester 9 10 31