Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC REMOVAL – SCR)

Được đăng lên bởi tunganh1110-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC
REMOVAL – SCR):
NO và NO2 là những chất khí có tính oxi hóa tương đối mạnh; bên cạnh đó những
hợp chất, trong đó nitơ mang hóa trị âm thì lại có tính khử, như NH3, (NH2)2CO,
các amin… Chính vì thế mà những hợp chất mang hóa trị âm và hóa trị dương
của nitơ kết hợp với nhau, ở những điều kiện nhất định nitơ sẽ chuyển trở về nitơ
phân tử (N2)
Công nghệ SCR là một quá trình chuyển đổi các oxit nitơ, còn được gọi là NOx
với sự tác động của chất xúc tác tạo thành nitơ phân tử( N2) và nước(H2O). Một
chất khử có dạng khí, amoniac khan, dung dịch ammoniac hoặc urê, được thêm
vào dòng thải hoặc khí thải và được hút bám. Công nghệ thường bao gồm các
bước: (1) trao đổi và ổn định nhiệt, (2) trộn đều hỗn hợp khí, (3) oxi hóa khử có
xúc tác và (4) thải, như sơ đồ dưới :

Xúc tác trong công nghệ này có nhiều loại khác nhau như V2O5 , hỗn hợp oxit kim
loại chuyển tiếp, zeolite mang kim loại, hợp kim platin –rhodi…
Trong thực tế, V2O5 có them TiO2 mang trên nền gốm hay lưới kim loại được sử
dụng nhiều nhất, do xúc tác loại này giá rẻ hơn nhưng lại cho hiệu quả xử lý cao và
dễ tạo hình, lắp đặt.

A, Xúc tác (V2O5/TiO2)
V2O5 có cấu trúc tinh thể chặt chẽ, các nguyên tử oxi liên kết xung quanh 1 nguyên
tử vanadi theo hình tứ diện đều, các tiểu phân này lại được liên kết bằng các cầu
oxi và sắp xếp theo từng lớp. Khi được phân tán với hàm lượng nhỏ lên chất mang
(dạng đơn lớp) hình thành các tiểu phân vanadi oxit (VOx) với những cấu trúc khác
nhau trên bề mặt chất mang : monovanadi, divanadat, polyvanadat,….các dạng này
tồn tại như sau:

Người ta nói đến “xúc tác đơn lớp” khi một oxit hoạt động được phân tán trên bề
mặt của một oxit khác làm chất mang trong điều kiện pha hoạt động tồn tại ở trạng
thái vô định hình theo phổ nhiễu xạ tia X với một hàm lượng tương đương với
lượng che phủ “đơn lớp lý thuyết”.
Lượng che phủ “đơn lớp lý thuyết” là giá trị được tính từ sự tổ hợp các giả thiết về
tinh thể học và một số những dơn giản khác. Sự biến đổi tính chất tinh thể oxit
vanadi trên các chất mang oxit trong thực tế không hạn chế ở sự hình thành đơn
lớp, mà có thể mở rộng khi hàm lượng V2O5 cao hơn, tạo ra đa lớp. Do đó khái
niệm đơn lớp chỉ mang tính tương đối, nhằm chỉ lớp oxit bề mặt có tính chất
tương tự như các mẫu đơn lớp.



Cấu trúc của hệ xúc tác V2O5/TiO2 (dạng anatas):

Trên cơ sở nghiên cứu bằng phương pháp phổ: FT-IR, EXAFS, UV-Vis,
XRD … người ta đã chỉ ra các dạng khác nhau của nhóm (VOx)n trên bề mặt chất
mang TiO2 bao gồm: ...
4.CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC
REMOVAL – SCR):
NO và NO
2
là những chất khí có tính oxi hóa tương đối mạnh; bên cạnh đó những
hợp chất, trong đó nitơ mang hóa trị âm thì lại có tính khử, như NH
3
, (NH
2
)
2
CO,
các amin… Chính vì thế mà những hợp chất mang hóa trị âm và hóa trị dương
của nitơ kết hợp với nhau, ở những điều kiện nhất định nitơ sẽ chuyển trở về nitơ
phân tử (N
2
)
Công nghệ SCR là một quá trình chuyển đổi các oxit nitơ, còn được gọi là NOx
với sự tác động của chất xúc tác tạo thành nitơ phân tử( N2) và nước(H2O). Một
chất khử có dạng khí, amoniac khan, dung dịch ammoniac hoặc urê, được thêm
vào dòng thải hoặc khí thải và được hút bám. Công nghệ thường bao gồm các
bước: (1) trao đổi và ổn định nhiệt, (2) trộn đều hỗn hợp khí, (3) oxi hóa khử có
xúc tác và (4) thải, như sơ đồ dưới :
CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC REMOVAL – SCR) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC REMOVAL – SCR) - Người đăng: tunganh1110-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SCR (SELECTIVE CATALYTIC REMOVAL – SCR) 9 10 944