Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về dao động điều hòa

Được đăng lên bởi nguyenanhthuthu97
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại cương về dao động điều hòa

Who i am!

Dạng 1. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây.

r

A. Phương pháp :

n

 Cho khung dây dẫn phẳng có N vòng ,diện tích S quay đều với vận tốc ,
xung quanh trụcurvuông góc với với các đường sức từ của một từ trường đều
có cảm ứng từ B .

1. Từ thông gởi qua khung dây :   NBS cos(t   )   0 cos(t   ) (Wb) ;
Từ thông gởi qua khung dây cực đại  0  NBS



r

B

2. Suất điện động xoay chiều:
 suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây: e=E0cos(t+ 0). Đặt E0= NBS
2
 chu kì và tần số liên hệ bởi:  
 2f  2n với n là số vòng quay trong 1 s
T
 Suất điện động do các máy phát điện xoay chiều tạo ra cũng có biểu thức tương tự như trên.
 Khi trong khung dây có suất điện động thì 2 đầu khung dây có điện áp xoay chiều . Nếu khung
chưa nối vào tải tiêu thụ thì suất điện động hiệu dụng bằng điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch
E=U
3.Khái niệm về dòng điện xoay chiều
- Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay
cosin, với dạng tổng quát:
i = I0cos(t + )
* i: giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t, được gọi là giá trị tức thời của i (cường độ tức
thời).
* I0 > 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại). *  > 0: tần số góc.
f: tần số của i. T: chu kì của i. * (t + ): pha của i. * : pha ban đầu
4. Giá trị hiệu dụng :
Ngoài ra, đối với dòng điện xoay chiều, các đại lượng như điện áp, suất điện động, cường độ điện
trường, … cũng là hàm số sin hay cosin của thời gian, với các đại lượng này
I 

I0
2

U 

U0
2

E 

E0
2

5. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i(t) = I0cos(t +
i) chạy qua là Q
Q = RI2t
Công suất toả nhiệt trên R khi có ddxc chạy qua ; P=RI2
B.Áp dụng :
1. Một khung dây có diện tích S = 60cm 2 quay đều với vận tốc 20 vòng trong một giây. Khung đặt
-2
trong từ trường đều B = 2.10
T. Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ, lúc t =
r
ur
0 pháp tuyến khung dây n có hướng của B .
a. Viết biểu thức từ thông xuyên qua khung dây.
© g7thptdongda@gmail.com

1

Đại cương về dao động điều hòa

Who i am!

b. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

2.10  2
2. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là  =
cos(100t - ) (Wb). Tìm biểu thức của suất điện
4

động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này.
3. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1500 vòng, diện tích mỗi vòng 100 cm 2, quay đều quanh
trục đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phú...
n
r
B
r
Đại cương về dao động điều hòa
Who i am!
Dạng 1. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây.
A. Phương pháp :
Cho khung dây dẫn phẳng có N vòng ,diện tích S quay đều với vận tốc ,
xung quanh trục vuông góc với với các đường sức từ của một từ trường đều
có cảm ứng từ
B
ur
.
1. Từ thông gởi qua khung dây :
0
cos( ) cos( ) ( )NBS t t Wb
 
;
Từ thông gởi qua khung dây cực đại
0
NBS
2. Suất điện động xoay chiều:
suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây: e=E
0
cos(t+
0
). Đặt E
0
= NBS
chu kì và tần số liên hệ bởi:
2
2 f 2 n
T
với n là số vòng quay trong 1 s
Suất điện động do các máy phát điện xoay chiều tạo ra cũng có biểu thức tương tự như trên.
Khi trong khung dây có suất điện động thì 2 đầu khung dây có điện áp xoay chiều . Nếu khung
chưa nối vào tải tiêu thụ thì suất điện động hiệu dụng bằng điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch
E = U
3.Khái niệm về dòng điện xoay chiều
- Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay
cosin, với dạng tổng quát: i = I
0
cos(t + )
* i: giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t, được gọi là giá trị tức thời của i (cường độ tức
thời).
* I
0
> 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại). * > 0: tần số góc.
f: tần số của i. T: chu kì của i. * (t + ): pha của i. * : pha ban đầu
4. Giá trị hiệu dụng :
Ngoài ra, đối với dòng điện xoay chiều, các đại lượng như điện áp, suất điện động, cường độ điện
trường, … cũng là hàm số sin hay cosin của thời gian, với các đại lượng này
0
2
I
I
0
2
U
U
0
2
E
E
5. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i(t) = I
0
cos(t +
i
) chạy qua là Q Q = RI
2
t
Công suất toả nhiệt trên R khi có ddxc chạy qua ; P=RI
2
B.Áp dụng :
1. Một khung dây có diện tích S = 60cm
2
quay đều với vận tốc 20 vòng trong một giây. Khung đặt
trong từ trường đều B = 2.10
-2
T. Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ, lúc t =
0 pháp tuyến khung dây
n
r
có hướng của
B
ur
.
a. Viết biểu thức từ thông xuyên qua khung dây.
© g7thptdongda@gmail.com 1
Đại cương về dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về dao động điều hòa - Người đăng: nguyenanhthuthu97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đại cương về dao động điều hòa 9 10 786