Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính 2

Được đăng lên bởi bethihoa170689
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
α
k
R
λ
k
α =
0 k = 1, ..., m λ
1
, ..., λ
m
{α
1
, ..., α
m
}
ϕ
n V n ϕ
0
ϕ V K
ϕ α ϕ
λ λ = 0 α ϕ
1
λ
1
f(t) K λ ϕ f(λ)
f(ϕ)
ϕ
C V
ϕ
O
ϕ ψ V
ϕ ψ ϕ + ψ
ϕ ψ n V ϕ n
ϕψ = ψϕ ψ
ϕ V
ϕ 0
ϕ V Id
V
ϕ
n n
Đại số tuyến tính 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính 2 - Người đăng: bethihoa170689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đại số tuyến tính 2 9 10 886