Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tổng quan về môi trường Việt Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Được đăng lên bởi Vũ Ngọc Cấp
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đánh giá tổng quan về môi trường Việt
Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm
tác động tiêu cực đến môi trường.

NHÓM 5

Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, với diện tích khoảng
330.000km2, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai
màu mỡ, địa hình đa dạng và tiềm năng kinh tế biển to lớn. Tuy
vậy, với dân số trên 80 triệu người (đứng hàng thứ 14 trên thế
giới), Việt Nam đang đứng trước những thách thức về tài nguyên
thiên nhiên và môi trường, các hệ sinh thái đang suy thoái ở mức
độ nghiêm trọng. Tình hình gia tăng dân số, thâm canh nông
nghiệp, hóa, hiện đại hóa, đang ảnh hưởng lớn đến tài nguyên môi
trườngnhất là quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp .
Cần phải có những giải pháp để phát triển bền vững, ổn định tối
đa tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng
sinh học đang là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay.
Theo ước tính của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi
trường” Tổng thiệt hại kinh tế của nước ta do ô nhiễm môi trường
gây ra trong thời gian qua chiếm từ 1,5-3% GDP. Hầu hết môi trường
từ đất, nước, không khí, các khu dân cư, khu công nghiệp từ thành thị
đến nông thôn đã và đang bị xuống cấp, trở thành vấn đề bức xúc của
toàn xã hội.

* Ô nhiễm vẫn gia tăng
Cụ thể như ô nhiễm chất hữu cơ trong môi trường nước vẫn không giảm, nhất là ô
nhiễm ở 3 lưu vực sông gồm sông Cầu, sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai. Bên
cạnh đó, môi trường nước mặt ở đa số các đô thị và nhiều lưu vực sông của nước
ta đều bị ô nhiễm chất hữu cơ. Các ao, hồ, kênh, rạch trong nội thành, nội thị, trị
số hàm lượng các chất ô nhiễm của các thông số đặc trưng ô nhiễm hữu cơ đều
vượt trị số giới hạn tối đa cho phép đối với các nguồn nước loại B từ 2-6 lần.
Hàm lượng chất hữu cơ và Colifom ở hầu hết các dòng sông chảy qua đô thị và
các khu công nghiệp đều vượt giới hạn tối đa cho phép, nhiều nơi cao hơn tới 2-3
lần.
Nguyên nhân ô nhiễm các dòng sông là do nguồn nước thải từ các khu, cụm công
nghiệp, các cơ sở sản xuất, nước thải sinh hoạt, dịch vụ ở các đô thị xả ra không
qua xử lý, hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu. Kể cả nước thải từ hoạt động khoáng sản
ở đầu nguồn gây nên.
Cho đến nay trên địa bàn cả nước cũng chưa có một đô thị nào được công nhận là
đô thị xanh-sạch (nước sạch, không khí sạch, đất sạch). Riêng thành phố Hồ Chí
Minh và Hà Nội bị ô nhiễm chất hữu cơ trong môi trường nước mặt và nhiễm bụi
trong môi trường không khí đứng vào hàng nhất, nhì trên thế giới. Ô nhiễm tiếng
ồn, ô nhiễm chất thải rắn cộng thêm nạn úng ngập ngày...
Đánh giá tổng quan về môi trường Việt
Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm
tác động tiêu cực đến môi trường.
NHÓM 5
Đánh giá tổng quan về môi trường Việt Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tổng quan về môi trường Việt Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường. - Người đăng: Vũ Ngọc Cấp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đánh giá tổng quan về môi trường Việt Nam hiện nay và các biện pháp làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường. 9 10 207