Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách bài tập cơ học BKHN ME2040

Được đăng lên bởi vudobk
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Của trường đại học bách khoa
BÀI TẬP CHƯƠNG TRÌNH C
Mã HP: ME2040
(CHKT tại ĐHBKHN cho các khối ngoài Cơ khí, Cơ khí động lực)
theo sch Bi tp Cơ hc k thut, ch biên PGS. Nguyn Phong Đin
Bi tp Tnh hc
C1. mt vt (3, 10, 12, 13), hai vt (36, 38, 39, 41, 44, 45, 48)
C2. (1, 4, 6, 10, 11, 12, 16)
C3. (3, 12, 16, 26)
Bi tp Động hc
C7. (1, 4, 8, 9, 11, 14)
C8. (1, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 22)
Bi tp Động lực hc
C12. (5, 7, 10, 14), (18, 20, 21, 25), (34, 36)
C13. (7, 8, 12, 14, 18, 19)
C15. (2, 8, 12)
C16. (3, 7, 9, 11, 16, 17, 18)
Danh sách bài tập cơ học BKHN ME2040 - Người đăng: vudobk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách bài tập cơ học BKHN ME2040 9 10 574