Ktl-icon-tai-lieu

Đạo của vật lý

Được đăng lên bởi Thanh Sói
Số trang: 258 trang   |   Lượt xem: 6973 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đạo Của Vật Lý
The Tao of Physics

Tác giả: Fritjof Capra
Nguyễn Tường Bách dịch
---o0o--Nguồn

Chuyển sang ebook 20 – 8 - 2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website 
Mục Lục
Giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý'
Lời người dịch
Lời nói đầu (bản in lần thứ nhất)
Lời nói đầu (Bản in lần thứ hai)
Phần I. Con đường của vật lý học
Chương 1 : Vật lý hiện đại - Một “tâm đạo”?
Chương 2 : Biết và thấy
Chương 3 : Bên Kia Ngôn Ngữ
Chương 4 : Nền Vật Lý Mới
Phần II . Con Đường Đạo Học Phương Đông
Chương 5 : Ấn Độ Giáo
Chương 6 : Phật Giáo
Chương 7 : Tư Tưởng Trung Quốc
Chương 8 : Lão Giáo
Chương 9 : Thiền Tông
Phần III. Các Tương Đồng
Chương 10 : Tính Nhất Thể Của Vạn Sự
Chương 11 : Vượt Trên Thế Giới Nhị Nguyên
Chương 12 : Không Gian - Thời Gian
Chương 13 : Vũ Trụ Động
Chương 14 : Không Và Sắc
Chương 15 : Điệu Múa Của Vũ Trụ
Chương 16 : Cấu Trúc Đối Xứng Quark - Một Công Án Mới
Chương 17 : Các Mẫu Hình Biến Dịch
Chương 18 : Sự Dung Thông

Lời Cuối
Điểm Lại Nền Vật Lý Mới
Tương Lai của Nền Vật Lý Mới
Tác động của cuốn sách
Sự thay đổi mẫu hình
Ảnh Hưởng của Heisenberg và Chew
Những Mẫu Hình Mới Trong Tư Duy Khoa Học
Phê Bình về Đạo của Vật Lý
Sự Phát Triển Hiện Nay Và Khả Năng Của Tương Lai

---o0o--Giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý'
Đây là một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và đạo học
phương Đông. Với cuốn sách này, Giáo sư vật lý Fritjof Capra cho ta có một
cái nhìn tổng thể về thành tựu của vật lý học cũng như những tương đồng
nổi bật của nó với các triết lý phương Đông.

Lời người dịch
Cuốn sách là bản dịch Việt ngữ của "The Tao of Physics" (Đạo của vật lý)
của tác giả Fritjof Capra, bản in lần thứ ba, do Flamingo xuất bản năm 1982.
F. Capra sinh năm 1939, là giáo sư ngành vật lý tại các đại học và viện
nghiên cứu tiếng tăm tại Mỹ và Anh. Khoảng cuối những năm 60, ông bắt
đầu chú ý đến các tương đồng giữa những phát hiện của ngành vật lý hiện
đại với quan niệm của những nền đạo học phương Đông như Ấn Độ giáo,
Phật giáo, Lão giáo... để đến cuối năm 1974, bản in lần thứ nhất của Đạo của
vật lý ra đời. Kể từ đó đến nay, khoảng trên một triệu cuốn sách này đã đến
tay độc giả với trên mười thứ tiếng khác nhau. Nội dung chủ yếu của cuốn
sách là sự trùng hợp về nhận thức luận của nền vật lý hiện đại với đạo học
phương Đông, nhất là với Phật giáo.
Đặc trưng của nền vật lý hiện đại trong thế kỷ 20 là sự tìm kiếm nguồn gốc
khởi thủy của vật chất, cố tìm ra những "hạ...
Đạo Của Vật Lý
The Tao of Physics
Tác giả: Fritjof Capra
Nguyễn Tường Bách dịch
---o0o---
Nguồn
http://www.quangduc.com
Chuyển sang ebook 20 – 8 - 2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục
Giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý'
Lời người dịch
Lờii đầu (bản in lần thứ nhất)
Lờii đầu (Bản in lần thứ hai)
Phần I. Con đường của vật lý học
Chương 1 : Vật lý hiện đại - Một tâm đạo”?
Chương 2 : Biết và thấy
Chương 3 : Bên Kia Ngôn Ngữ
Chương 4 : Nền Vật Lý Mới
Phần II . Con Đường Đạo Học Phương Đông
Chương 5 : Ấn Độ Giáo
Chương 6 : Phật Giáo
Chương 7 : Tư Tưởng Trung Quốc
Chương 8 : Lão Giáo
Chương 9 : Thiền Tông
Phần III. Các Tương Đồng
Chương 10 : Tính Nhất Thể Của Vạn Sự
Chương 11 : Vượt Trên Thế Giới Nhị Nguyên
Chương 12 : Không Gian - Thời Gian
Chương 13 : Vũ Trụ Động
Chương 14 : Không Và Sắc
Chương 15 : Điệu Múa Của Vũ Tr
Chương 16 : Cấu Trúc Đối Xứng Quark - Một Công Án Mới
Chương 17 : Các Mẫu Hình Biến Dịch
Chương 18 : Sự Dung Thông
Đạo của vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo của vật lý - Người đăng: Thanh Sói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
258 Vietnamese
Đạo của vật lý 9 10 340