Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương NCKH

Được đăng lên bởi Anh Quân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SVTH: NGUYỄN TẤN PHÁT

Tên đề tài: GIẢI PHÁP NHẰM HÒAN THIỆN VIỆC TRƢNG BÀY SẢN PHẨM
TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ CỦA CÔNG TY TNHH NIKE VIỆT NAM
Trước tình hình nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập tòan cầu,
Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các doanh nghịêp cả trong lẫn
ngoài nước. Thêm vào đó, hành vi mua của người tiêu dùng Việt cũng có sự thay đổi trên
phương diện hành vi mua tại các điểm bán lẻ. Nếu như trước đây họ có thói quen mua
sắm tại các kênh truyền thống như chợ hoặc tại các đại lý, tạp hóa thì giờ đây người tiêu
dùng Việt còn có thói quen mua sắm tại các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, các khu
trung tâm mua sắm và thậm chí qua internet. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có
những chiến lược thích hợp để có thể kích thích và lôi cuốn ngừơi tiêu dùng đến với cửa
hàng bán lẻ của mình, trong số đó phải kể đến cách trưng bày sản phẩm tại điểm bán lẻ.
Theo quan điểm cá nhân, ngừơi tiêu dùng ngày nay rất khó hiểu. Những hành vi của họ
sẽ không giống với những họ nói, họ sẽ không nói rõ những gì họ nghĩ và sẽ không nghĩ
những gì họ cảm nhận. Cụ thể, họ dự định sẽ mua sản phẩm A nhưng khi tới siêu thị họ
lại thấy sản phẩm B của đối thủ trưng bày đẹp hơn và có chương trình khuyến mãi đi
kèm, chắc chắn một điều rằng hai yếu tố trên sẽ làm họ quyết định mua sản phẩm B thay
vì sản phẩm A. Nắm bắt và hiểu rõ hành vi đó của người tiêu dùng, ngay từ khi chính
thức thành lập văn phòng đại diện tại Vịêt Nam, NIKE đã vận dụng hiệu quả cách trưng
bày sản phẩm thật bắt mắt để lôi cuốn nhiều khách hàng hơn đến các điểm bán lẻ.
Để hiểu rõ cách thực hiện và đánh giá việc trưng bày sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ như
thế nào. Thông qua đó để tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của trưng bày đối với các
điểm bán lẻ. Từ đó, đề ra những giải pháp để hòan thiện cũng như hỗ trợ cho việc trưng
bày tại các cửa hàng bán lẻ của công ty NIKE Vịêt Nam. Đây là những lí do em chọn đề
tài “ Giải pháp nhằm hòan thiện việc trƣng bày sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ của
công ty TNHH NIKE Việt Nam”
Mục tiêu của đề tài: Đề tài nghiên cứu hướng đến mục tiêu của hai đối tượng: sinh viên
và doanh nghiệp.
Về phía sinh viên:

SVTH: NGUYỄN TẤN PHÁT

 Hiểu rõ tầm quan trọng cuả trưng bày sản phẩm.
 Nắm rõ qui trình thực hiện công việc trưng bày.
 Nghiên cứu suy nghĩ và thái độ của khách hàng đối với việc trưng bày.
 Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện việc trưng bày.
Về phía công ty NIKE
 Nhận ra thực trạng trưng bày và đề xuất giải pháp nâng ca...
SVTH: NGUYN TẤN PHÁT
Tên đề tài: GIẢI PHÁP NHẰM HÒAN THIỆN VIỆC TRƢNG BÀY SN PHM
TI CỬA HÀNG BÁN LẺ CỦA CÔNG TY TNHH NIKE VIỆT NAM
Trước tình hình nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập tòan cầu,
Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng đối vi tt c các doanh nghịêp c trong ln
ngoài nước. Thêm vào đó, hành vi mua của người tiêu dùng Việt cũng có s thay đổi trên
phương diện hành vi mua tại các điểm bán lẻ. Nếu như trước đây họ thói quen mua
sm tại các kênh truyền thống như chợ hoc tại các đại lý, tạp hóa thì gi đây người tiêu
dùng Việt còn có thói quen mua sắm tại các kênh phân phi hiện đại như siêu thị, các khu
trung tâm mua sắm thậm chí qua internet. Điều y đòi hỏi các doanh nghip phải
nhng chiến lược thích hợp để thể kích thích lôi cun ngơi tiêu dùng đến vi ca
hàng bán lẻ của mình, trong số đó phi k đến cách trưng y sn phm tại điểm bán lẻ.
Theo quan điểm nhân, ngừơi tiêu dùng ngày nay rất khó hiểu. Những hành vi của h
s không giống vi nhng h nói, họ s không nói những họ nghĩ sẽ không nghĩ
những họ cm nhn. C th, h d định s mua sn phẩm A nhưng khi tới siêu thị h
li thy sn phm B của đối th trưng y đẹp hơn chương trình khuyến mãi đi
kèm, chắc chn một điều rng hai yếu t trên s m h quyết định mua sn phm B thay
sản phm A. Nm bắt hiểu hành vi đó của người tiêu ng, ngay từ khi chính
thức thành lập văn phòng đại din ti Vịêt Nam, NIKE đã vận dng hiu qu cách trưng
bày sản phm tht bt mắt để lôi cuốn nhiu khách hàng hơn đến các điểm bán lẻ.
Để hiểu cách thực hiện đánh giá việc trưng y sản phm ti cửa hàng bán lẻ như
thế nào. Thông qua đó để tìm hiểu vai trò tầm quan trng của trưng bày đối với các
điểm bán lẻ. T đó, đề ra nhng giải pháp để hòan thiện cũng như h tr cho việc trưng
bày tại các cửa hàng bán lẻ của công ty NIKE Vịêt Nam. Đây những do em chọn đề
tài Giải pháp nhằm hòan thin việc trƣng bày sản phm ti cửa hàng bán lẻ ca
công ty TNHH NIKE Việt Nam”
Mục tiêu của đề tài: Đề tài nghiên cứu hướng đến mục tiêu của hai đối tượng: sinh viên
và doanh nghiệp.
V phía sinh viên:
Đề cương NCKH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương NCKH - Người đăng: Anh Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương NCKH 9 10 27