Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập sinh học 10, giữa kỳ 1

Được đăng lên bởi David Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. TỰ LUẬN:
. Câu hỏi 1: Phân biệt bốn bậc cấu trúc của Protêin từ đó rút ra hai đặc tính quan trọng của phân tử
prôtêin?
. Trả lời: - Cấu trúc bậc 1: …………………………………………………
- Cấu trúc bậc 2: …………………………………………………
- Cấu trúc bậc 3: …………………………………………............
- Cấu trúc bâc 4: …………………………………………………
 hai đặc tính quan trọng của phân tử protêin :
1. …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
1. Tính đặc thù thể hiện ở số lượng, thành phần và trình tự của các axit amin.
2. Sự đa dạng do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin.

. Câu hỏi 2: Mô tả đăc điểm của cấu trúc ADN phù hợp với chức năng của nó
.. Trả lời:
- Cấu trúc đơn phân: cac Nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị bền vững trên mỗi
mạch đơn

- Cấu trúc đa phân: các cặp Nu lên kết với nhau bằng liên kết hidro (kém bên vững )
giữa các cặp bazo nitrit bổ xung, nhưng số lượng liên kết lại rất lớn nên đảm bảo cấu trúc không gian của
ADN được ổn định và dễ dàng cắt đứt trong quá trình tự sao.
- Cấu trúc không gian: Nhờ các cặp Nu liên kết với nhau theo NTBS đã tạo cho chiều rộng ADN ổn
định, các vòng xoắn của ADN dễ dàng liên kết với protein tạo cho cấu trúc ADN ổn định, thông tin di
truyền được điều hòa.

. Câu hỏi 3: Phân biệt cấu tạo giữa ADNvà ARN.
. Trả lời: Sự khác biệt giữa ADNvà ARN
ADN
ARN
-Cấu trúc đơn phân: ………...
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
- Cấu trúc đa phân: …………..
………………………………….
- Cấu trúc không gian: ……….
………………………………….

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

. Câu hỏi 4: Tại sao enzim Amylaza chỉ tác động được lên tinh bột mà không tác động được lên
prôtêin, xenlulôzơ...
. Câu hỏi 5: Vì sao khi đói lả (hạ đường huyết) người ta cho uống nước đường thay vì ăn các loại thức ăn
khác?

. Trả lời: – Hạ đường huyết là một cụm từ dùng để chỉ sự giảm lượng đường trong máu dưới mức bình thường
(đường ở đây muốn ám chỉ là loại đường glucozơ và mức bình thường được quy định từ 3,9-6,4 mmol/lít). Trong
máu, đường glucozơ được đưa đi đến khắp cơ thể để nuôi dưỡng các tổ chức bảo đảm cho sự sống bình thường
của con người. Glucozơ là nguồn năng lượng chính của cơ thể đồng thời cũng là nguồn nhiên liệu cực kỳ quan
trọng và cần thiết cho hệ thần kinh và tổ chức não bộ, khi đường huyết bị thấp hơn bình thường (hạ đường huyết)
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chức năng và hoạt động của cơ thể con người. Vì vậy khi đ...
I. TỰ LUẬN:
. Câu hỏi 1: Phân biệt bốn bậc cấu trúc của Protêin từ đó rút ra hai đặc tính quan trọng của phân tử
prôtêin?
. Trả lời: - Cấu trúc bậc 1: …………………………………………………
- Cấu trúc bậc 2: …………………………………………………
- Cấu trúc bậc 3: …………………………………………............
- Cấu trúc bâc 4: …………………………………………………
hai đặc tính quan trọng của phân tử protêin :
1. …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
1. Tính đặc thù thể hiện ở số lượng, thành phần và trình tự của các axit amin.
2. Sự đa dạng do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin.
. Câu hỏi 2: Mô tả đăc điểm của cấu trúc ADN phù hợp với chức năng của nó
.. Trả lời:
- Cấu trúc đơn phân: cac Nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị bền vững trên mỗi
mạch đơn
- Cấu trúc đa phân: các cặp Nu lên kết với nhau bằng liên kết hidro (kém bên vững )
giữa các cặp bazo nitrit bổ xung, nhưng số lượng liên kết lại rất lớn nên đảm bảo cấu trúc không gian của
ADN được ổn định và dễ dàng cắt đứt trong quá trình tự sao.
- Cấu trúc không gian: Nhờ các cặp Nu liên kết với nhau theo NTBS đã tạo cho chiều rộng ADN ổn
định, các vòng xoắn của ADN dễ dàng liên kết với protein tạo cho cấu trúc ADN ổn định, thông tin di
truyền được điều hòa.
. Câu hỏi 3: Phân biệt cấu tạo giữa ADNvà ARN.
. Trả lời: Sự khác biệt giữa ADNvà ARN
ADN ARN
-Cấu trúc đơn phân: ………... ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
- Cấu trúc đa phân: ………….. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
- Cấu trúc không gian: ………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
. Câu hỏi 4: Tại sao enzim Amylaza chỉ tác động được lên tinh bột mà không tác động được lên
prôtêin, xenlulôzơ...
. Câu hỏi 5: Vì sao khi đói lả (hạ đường huyết) người ta cho uống nước đường thay vì ăn các loại thức ăn
khác?
. Trả lời: – Hạ đường huyết là một cụm từ dùng để chỉ sự giảm lượng đường trong máu dưới mức bình thường
(đường ở đây muốn ám chỉ là loại đường glucozơ và mức bình thường được quy định từ 3,9-6,4 mmol/lít). Trong
máu, đường glucozơ được đưa đi đến khắp cơ thể để nuôi dưỡng các tổ chức bảo đảm cho sự sống bình thường
của con người. Glucozơ là nguồn năng lượng chính của cơ thể đồng thời cũng là nguồn nhiên liệu cực kỳ quan
trọng và cần thiết cho hệ thần kinh và tổ chức não bộ, khi đường huyết bị thấp hơn bình thường (hạ đường huyết)
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chức năng và hoạt động của cơ thể con người. Vì vậy khi đói lả (hạ đường huyết)
người ta phải uống nước đường (đặc biệt nước mía, nước hoa quả) thay vì ăn các loại thức ăn khác để bổ sung và
cân bằng lượng đường trong máu.
Đề cương ôn tập sinh học 10, giữa kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập sinh học 10, giữa kỳ 1 - Người đăng: David Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương ôn tập sinh học 10, giữa kỳ 1 9 10 73