Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Toán cao cấp

Được đăng lên bởi buinguyenanhtuyet87
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN CAO CẤP
CAO HỌC CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI KỸ THUẬT
************
Phần 1: Vi tích phân
1. Hàm số và tính liên tục của hàm số
 Hàm số. Các hàm số sơ cấp cơ bản.
 Tính liên tục của hàm số.
2. Tính giới hạn
 Tính giới hạn dựa vào một số giới hạn đã biết
 Tính giới hạn bằng qui tắc L’Hospital
 Tính giới hạn dạng vô định mũ: 1 , 0 0 ,  0 .
3. Đạo hàm, vi phân hàm một biến và ứng dụng
 Tốc độ biến thiên của hàm số.
 Cực trị của hàm số. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
 Tính gần đúng giá trị hàm số
4. Tích phân hàm một biến
 Định nghĩa-Tính chất của tích phân xác định.
 Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác định - Ứng dụng
 Ứng dụng hình học của tích phân xác định.
 Tích phân suy rộng và ứng dụng
5. Lý thuyết chuỗi
 Những vấn đề cơ bản về chuỗi số.
 Chuỗi hàm: Ôn lại phần tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi
lũy thừa. Ứng dụng của chuỗi lũy thừa. Xem lại và giải các bài tập về phần
này.
6. Hàm nhiều biến
 Đạo hàm của hàm nhiều biến và ứng dụng.
 Cực trị của hàm hai biến.
 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm hai biến trên miền đóng và bị
chặn.
7. Tích phân bội
 Tích phân hai lớp và ứng dụng.
8. Phương trình vi phân
 Phương trình vi phân cấp 1.
 phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hằng số.

Phần 2: Đại số tuyến tính
1. Ma trận và định thức.
2. Hệ phương trình tuyến tính.

BAN ÔN TẬP SĐH

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN CAO CẤP
CAO HỌC CÁC NGÀNH THUỘC KHỐI KỸ THUẬT
************
Phần 1: Vi tích phân
1. Hàm số và tính liên tục của hàm số
Hàm số. Các hàm số sơ cấp cơ bản.
Tính liên tục của hàm số.
2. Tính giới hạn
Tính giới hạn dựa vào một số giới hạn đã biết
Tính giới hạn bằng qui tắc L’Hospital
Tính giới hạn dạng vô định mũ:
00
,0,1
.
3. Đạo hàm, vi phân hàm một biến và ứng dụng
Tốc độ biến thiên của hàm số.
Cực trị của hàm số. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
Tính gần đúng giá trị hàm số
4. Tích phân hàm một biến
Định nghĩa-Tính chất của tích phân xác định.
Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác định - Ứng dụng
Ứng dụng hình học của tích phân xác định.
Tích phân suy rộng và ứng dụng
5. Lý thuyết chuỗi
Những vấn đề cơ bản về chuỗi số.
Chuỗi hàm: Ôn lại phần tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi
lũy thừa. Ứng dụng của chuỗi lũy thừa. Xem lại và giải các bài tập về phần
này.
6. Hàm nhiều biến
Đạo hàm của hàm nhiều biến và ứng dụng.
Cực trị của hàm hai biến.
Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm hai biến trên miền đóng và bị
chặn.
7. Tích phân bội
Tích phân hai lớp và ứng dụng.
8. Phương trình vi phân
Phương trình vi phân cấp 1.
phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hằng số.
Phần 2: Đại số tuyến tính
1. Ma trận và định thức.
2. Hệ phương trình tuyến tính.
BAN ÔN TẬP SĐH
Đề cương ôn tập Toán cao cấp - Người đăng: buinguyenanhtuyet87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập Toán cao cấp 9 10 767