Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi hsg môn Sinh học

Được đăng lên bởi Bui Thanh Hai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2: NST - CƠ SỞ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO
Câu 1 : NST là gì? Trình bày cấu tạo và chức năng của NST?
* NST là cấu trúc nằm trong nhân TB, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc
nhuộm kiềm tính
* Cấu tạo:
- NST thường quan sát rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào. Lúc này nó đóng xoắn cực
đại và có dạng đặc trưng. Vào kì này, NST gồm 2 cromatit giống hệt nhau dính với nhau ở
tâm động. Tại vị trí tâm động, NST có eo thứ nhất chia nó thành 2 cánh. Một số NST còn
có eo thứ 2
- Trong mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN và 1 loại protein được gọi là histon
* Chức năng:
+ NST là cấu trúc mang gen. Gen nằm trên phân tử ADN của NST. Gen chứa thông tin quy
định tính trạng di truyền của cơ thể
+ NST có khả năng tự nhân đôi để truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. NST nhân đôi
được là nhờ phân tử ADN nằm trong nó nhân đôi
Câu 2 : Thế nào là NST kép và cặp NST tương đồng ? Phân biệt sự khác nhau giữa
NST kép và cặp NST tương đồng?

Câu 3 : So sánh NST thường và NST giới tính ?

Câu 4. Nguyên phân là gì ? Ý nghĩa của nguyên phân.
Trả lời.
* Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì
ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào.
* Ý nghĩa của nguyên phân :
- Nguyên phân là hình thức sính sản của tế bào, Cơ thể đa bào lớn lên thông qua quá
trình nguyên phân.
- Nguyên phân là hình thức truyền đạt và ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế
bào.
Câu 5. Trình bầy những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình phân bào nguyên
phân. Tại sao nói sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ?
Trả lời
- Kỳ trung gian NST ở dạng sợi mảnh, duỗi xoắn cực đại và xảy ra sự nhân đôi của ADN .
Kết thúc kỳ này NST bước và quá trình phân bào nguyên nhiễm còn gọi là nguyên phân.
- Kỳ đầu: Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực của tế bào, NST đóng xoắn và co
ngắn, có hình thái rõ rệt tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.
- Kỳ giữa: NST đóng xoắn ở mức cực đại có kích thước rõ rệt, và tập trung trên mặt phẳng
xích đạo của thoi phân bào.

- Kỳ sau: 2 crômatit trong từng cặp NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi
phân li về hai cực của tế bào.
- Kỳ cuối: Các crômatit phân chia đồng đều về hai cực tế bào, phân chia tế bào chất, màng
nhân và nhân con hình thành NST lúc này dãn xoắn cực đại.
Kết quả là: Từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống hệt mẹ
* Sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Ở kì trung gian, NST ở dạng duỗi
xoắn, sau đó bắt đầu đóng x...
Chương 2: NST - CƠ SỞ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO
Câu 1 : NST là gì? Trình bày cấu tạo và chức năng của NST?
* NST là cấu trúc nằm trong nhân TB, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc
nhuộm kiềm tính
* Cấu tạo:
- NST thường quan sát rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào. Lúc này nó đóng xoắn cực
đại và có dạng đặc trưng. Vào kì này, NST gồm 2 cromatit giống hệt nhau dính với nhau ở
tâm động. Tại vị trí tâm động, NST có eo thứ nhất chia nó thành 2 cánh. Một số NST còn
có eo thứ 2
- Trong mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN và 1 loại protein được gọi là histon
* Chức năng:
+ NST là cấu trúc mang gen. Gen nằm trên phân tử ADN của NST. Gen chứa thông tin quy
định tính trạng di truyền của cơ thể
+ NST có khả năng tự nhân đôi để truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. NST nhân đôi
được là nhờ phân tử ADN nằm trong nó nhân đôi
Câu 2 : Thế nào là NST kép và cặp NST tương đồng ? Phân biệt sự khác nhau giữa
NST kép và cặp NST tương đồng?
Đề cương ôn thi hsg môn Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi hsg môn Sinh học - Người đăng: Bui Thanh Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương ôn thi hsg môn Sinh học 9 10 356