Ktl-icon-tai-lieu

đề cương PP QLTN

Được đăng lên bởi Nguyenvuong Dung
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm đề cương Các PP QLTN
1.

Những khái niệm cơ bản về khoa học quản lí

Quản lí theo định nghĩa của các trường phái quản lí học:
Tailor: ”Làm việc quản lí là bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc gì
và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm”
Fayel: ”Quản lí là một hoạt động mà mọi tổ chức (gia đình, chính phủ,
doanh nghiệp) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo,
điều chỉnh và kiểm soát. Quản lí chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều
chỉnh và kiểm soát ấy”
Hard Koont: “Quản lí là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con
người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định”
Peter F Druker: “ Suy cho cùng, quản lí là thực tiễn. Bản chất của nó không
nằm ở nhận thức mà là hành động; kiểm chứng nó không nằm ở sự logic mà là ở
thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích”
Peter F Dalark: “Định nghĩa quản lí phải được giớ hạn bởi môi trường bên
ngoài nó. Theo đó quản lí bao gồm 3 chức năng chính là: quản lí doanh nghiệp,
quản lí giám đốc, quản lí công việc và nhân công”
Hồ Văn Vĩnh, 2005: “Quản lí là hoạt động có mục đích để tổ chức và phối
hợp các hoạt động cảu nhiều người (nhóm người) nhằm đạt được mục tiêu đề ra”
2.

Những khái niệm cơ bản về quản lí TNTN

•
QLTNTN đề cập đến việc quản lí các nguồn TNTN như: đất, nước,
thực vật và dộng vật. Với trọng tâm đặc biệt về cách quản lí ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai
QLTNTN là đồng dạng với các khái niệm phát triển bền vững, một nguyên
tắc khoa học hình thành một cơ sở cho việc quản lí bền vững toàn cầu và quản slis
môi trường bảo vệ và bảo tồn TNTN
QLTNTN đặc biệt tập trung vào sự hiểu biết khoa học và kĩ thuật tài
nguyên và môi trường sinh thái và hỗ trợ năng lực của những nguồn tài nguyên

•
PPQL là cách thức mà chủ thể quản lí tác động vào đối tượng quản lí
nhằm đạt được mục tiêu nhất định
PPQL hành chính: QL được thực hiện theo hệ thống tổ chức
PP Kinh tế: là PP tác động của chủ thể quản lí tới đối tượng quản lí thông
qua lợi ích KT
PP tâm lí – giáo dục: là tác động tới đối tượng quản lí thông qua các quan hệ
tâm lí, tư tưởng, tình cảm
3.

Những khái niệm cơ bản về TNTN và phân loại TNTN

TNTN là tất cả các nguồn lực của tự nhiên, bao gồm đất đai, nước, không
khí, các loại năng lượng và khoáng sản trong lòng đất. Con người có thể khai thác
và sử dụng những lợi ích do TNTN ban tặng để thỏa mãn những nhu cầu đa dạng
của mình
Phân loại TNTN:
•

Theo Lê Văn Thang

Theo nguồn gốc: TNTN, TN nhân tạo
Theo khả n...
Làm đề cương Các PP QLTN
1. Những khái niệm cơ bản về khoa học quản lí
Quản lí theo định nghĩa của các trường phái quản lí học:
Tailor: ”Làm việc quản bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc
và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm”
Fayel: ”Quản một hoạt động mọi tổ chức (gia đình, chính phủ,
doanh nghiệp) đu có, gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, t chức, chỉ đạo,
điều chỉnh và kiểm soát. Quản lí chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều
chỉnh và kiểm soát ấy”
Hard Koont: “Quản là xây dựng duy trì một môi trường tốt giúp con
người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định”
Peter F Druker:Suy cho cùng, quản thực tiễn. Bản chất của không
nằm nhận thức hành động; kiểm chứng không nằm sự logic
thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích”
Peter F Dalark: “Định nghĩa quản phải được giớ hạn bởi môi trường bên
ngoài nó. Theo đó quản bao gồm 3 chức năng chính là: quản doanh nghiệp,
quản lí giám đốc, quản lí công việc và nhân công”
Hồ Văn Vĩnh, 2005: “Quản hoạt động mục đích để tổ chức phối
hợp các hoạt động cảu nhiều người (nhóm người) nhằm đạt được mục tiêu đề ra”
2. Những khái niệm cơ bản về quản lí TNTN
QLTNTN đề cập đến việc quản các nguồn TNTN như: đất, nước,
thực vật dộng vật. Với trọng tâm đặc biệt về cách quản ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai
QLTNTN đồng dạng với các khái niệm phát triển bền vững, một nguyên
tắc khoa học nh thành một cơ sở cho việc quản lí bền vững toàn cầuquản slis
môi trường bảo vệ và bảo tồn TNTN
QLTNTN đặc biệt tập trung vào sự hiểu biết khoa học thuật tài
nguyên và môi trường sinh thái và hỗ trợ năng lực của những nguồn tài nguyên
đề cương PP QLTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương PP QLTN - Người đăng: Nguyenvuong Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
đề cương PP QLTN 9 10 976