Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2014 2015 trường THCS Xuân Dương, Hà Nộii

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường THCS Xuân Dương

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán
Thời gian: 60 phút

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Phân số

3
viết dưới dạng số thập phân là:
4

A. 0,34

B. 0,75

C. 3,4

Câu 2: Một lớp 5 có 32 học sinh. Trong đó số học sinh nữ chiếm

D. 34
1
học sinh so với cả lớp.
4

Hỏi số học sinh nam của lớp là bao nhiêu?
A. 7
B. 10
C. 24
D. 8
Câu 3: Khoảng thời gian từ 9 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 30 phút là:
A. 50 phút
B. 40 phút
C 35 phút
D. 60 phút
Câu 4: Số phần tử của tập hợp Q = {1972; 1973; 1974; 1975;.....;2011} là:
A. 37 phần tử
B. 40 phần tử
C. 29 phần tử
D. 41 phần tử
Câu 5: 650kg =... tấn. Số thich hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 65
B. 6,5
C. 0,65
D. 0,065
Câu 6: Diện tích hình thang ABCD là:
A. 18dm
4dm
B. 36dm
A
B
C. 36dm2
D. 18dm2
3,6dm
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

D

Một cửa hàng có 7250kg gạo. Cửa hàng đã bán được

6dm
4
10

C

số gạo đó. Sau đó lại bán thêm

370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?
Câu 2: Tìm x, biết: (2 điểm)
a. 3,5 + x = 4,72 + 2,48
b. 132 : x = 3
Câu 3: (1 điểm) .Thực hiện phép tính
B = 1449 – {[(2011 – 1975) :6] x 9}
Câu 4: (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm
5m và giảm chiều dài đi cũng 5m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban
đầu của mảnh vườn.

Phòng GD&ĐT Thanh Oai

ĐÁP ÁN KSCL ĐẦU NĂM LỚP 6

Trường THCS Xuân Dương

Năm học: 2014-2015
Môn: Toán

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
1

2

3

4

5

6

B

C

B

B

C

D

II. Tự luận (7 điểm)
Câu1: (2 điểm)
số gạo của cửa hàng là:
7250 x

4
= 2900(kg) (0,5 điểm)
10

Số gạo đã bán là:
2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)
Số gạo còn lại là:
7250 - 3270 = 3980(kg) hay 39,8 tạ (0,5 điểm)
Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
3,5 + x = 4,72 + 2,48
Câu a) 3,5 + x = 7,2

0,5đ

x = 7,2 – 3,5

0,25đ

x = 3,7

0,25đ

132 : x = 3
Câu b) x = 132 : 3

0,5đ

x = 44

0,5đ

Câu 3: (1 điểm). Thực hiện phép tính
B = 1449 – {[(2011 – 1975) :6] x 9}
B = 1449 – {[36 : 6] x 9}

0,25đ

B = 1449 – {6 x 9}

0,25đ

B = 1449 – 54

0,25đ

B = 1445

0,25đ

Câu 4: (2 điểm)
Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m) 0.5đ
Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

0.5đ

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10) : 2 = 18 (m)

0.25đ

Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10) : 2 = 28 (m)

0.25đ

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 ( m 2 )

0.25đ

ĐS: 504 m 2

0.25đ

...
Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường THCS Xuân Dương
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Phân số
4
3
viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,34 B. 0,75 C. 3,4 D. 34
Câu 2: Một lớp 5 32 học sinh. Trong đó số học sinh nữ chiếm
4
1
học sinh so với cả lớp.
Hỏi số học sinh nam của lớp bao nhiêu?
A. 7 B. 10 C. 24 D. 8
Câu 3: Khoảng thời gian t 9 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 30 phút là:
A. 50 phút B. 40 phút C 35 phút D. 60 phút
Câu 4: Số phần t của tập hợp Q = {1972; 1973; 1974; 1975;.....;2011} là:
A. 37 phần tử B. 40 phần tử C. 29 phần tử D. 41 phần tử
Câu 5: 650kg =... tấn. Số thich hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 65 B. 6,5 C. 0,65 D. 0,065
Câu 6: Diện tích hình thang ABCD là:
A. 18dm 4dm
B. 36dm A B
C. 36dm
2
D. 18dm
2
3,6dm
II. Tự luận (7 điểm) D 6dm C
Câu 1: (2 điểm)
Một cửa hàng 7250kg gạo. Cửa hàng đã bán được
10
4
số gạo đó. Sau đó lại bán thêm
370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?
Câu 2: Tìm x, biết: (2 điểm)
a. 3,5 + x = 4,72 + 2,48
b. 132 : x = 3
Câu 3: (1 điểm) .Thực hiện phép nh
B = 1449 {[(2011 1975) :6] x 9}
Câu 4: (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm
5m giảm chiều dài đi cũng 5m thì mảnh vườn s trở thành hình vuông. Tính diện tích ban
đầu của mảnh vườn.
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2014 2015 trường THCS Xuân Dương, Hà Nộii - Trang 2
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2014 2015 trường THCS Xuân Dương, Hà Nộii - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm học 2014 2015 trường THCS Xuân Dương, Hà Nộii 9 10 251