Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 10 Chương 4 Các định luật bảo toàn

Được đăng lên bởi kokris-exo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Vật Lý định kì
(Cho g=10m/s2)
Lê Vũ Quốc Anh – Hoàng Bình Minh – Nguyễn Đăng Khoa – Tạ Quang Vũ

Bài 1:
1. Phát biểu nội dung và viết biểu thức của “Định lí động năng”
2. Một viên đạn khối lượng m=50g bay ngang với v0=500m/s, xuyên qua giữa đầu một
người dày 20cm. Sau khi qua đầu, vận tốc v1=300m/s. Tính lực cản của đầu.

Bài 2:
Một viên đạn pháo bắn lên cao , bay thẳng đứng lên cao với vận tốc v=300m/s với khối lượng
m=20kg thì nổ làm 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ hai bay theo phương ngang
với vận tốc v2=400m/s. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Mảnh một bay theo hướng nào? Vận tốc v1 của mảnh 1?
b) Tính tầm xa cực đại mà mảnh 2 đạt được và độ cao cực đại mảnh 1 đạt tới. Biết
h=200m.

Bài 3:
Một con lắc đơn có độ dài 0,5 m, vật nặng có khối lượng 100g. Kéo dây hợp với phương nằm
ngang 15o.. Tính vận tốc và lực căng của con lắc khi:
a) Sợi dây qua vị trí cân bằng.
b) Sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 45o.
c) Tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60o, dây treo đột ngột bị đứt. Tính độ
cao cực đại của no so với vị trí cân bằng.

Bài 4:
Cho thanh ngang AB dài 60cm khối lượng không đáng kể, đầu A gắn vào 1 trục quay đặt trên
bàn, có gắn 1 lò xo ở điểm cách đầu B một khoảng 20cm. Tác dụng lực F lên điểm cách A một
khoảng 30cm theo phương thẳng đứng nén lò xo xuống:
a) Tính phản lực N của lò xo lên thanh
b) Ban đầu, AB tạo 1 góc 45o so với phương ngang ở trạng thái cân bằng, khi bị nén, AB tạo
với phương ngang 1 góc 30o. Tính độ biến dạng của lò xo (cm) biết lò xo có độ cứng k=1.

...
Đề Vt Lý định kì
(Cho g=10m/s
2
)
Lê Vũ Quốc Anh – Hoàng Bình Minh – Nguyễn Đăng Khoa – Tạ Quang Vũ
Bài 1:
1. Phát biểu nội dung và viết biểu thức của “Định lí động năng
2. Một viên đạn khối lượng m=50g bay ngang với v0=500m/s, xuyên qua giữa đầu một
người dày 20cm. Sau khi qua đầu, vận tốc v1=300m/s. Tính lực cản của đầu.
Bài 2:
Một viên đạn pháo bắn lên cao , bay thẳng đứng lên cao với vận tốc v=300m/s với khối lượng
m=20kg thì nổ làm 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ hai bay theo phương ngang
với vận tốc v2=400m/s. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Mảnh một bay theo hướng nào? Vn tốc v1 của mảnh 1?
b) Tính tầm xa cực đại mà mảnh 2 đạt được và độ cao cực đại mảnh 1 đạt tới. Biết
h=200m.
Bài 3:
Một con lắc đơn có độ dài 0,5 m, vật nặng có khối lượng 100g. Kéo dây hợp với phương nằm
ngang 15
o
.. Tính vận tốc và lực căng của con lắc khi:
a) Sợi dây qua vị trí cân bằng.
b) Sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 45
o
.
c) Tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60
o
, dây treo đột ngột bị đứt. Tính độ
cao cực đại của no so với vị trí cân bằng.
Bài 4:
Cho thanh ngang AB dài 60cm khối lượng không đáng kể, đầu A gắn vào 1 trục quay đặt trên
bàn, có gắn 1 lò xo ở điểm cách đầu B một khoảng 20cm. Tác dụng lực F lên điểm cách A một
khoảng 30cm theo phương thẳng đứng nén lò xo xuống:
a) Tính phản lực N của lò xo lên thanh
b) Ban đầu, AB tạo 1 góc 45
o
so với phương ngang ở trạng thái cân bằng, khi bị nén, AB tạo
với phương ngang 1 góc 30
o
. Tính độ biến dạng của lò xo (cm) biết lò xo có độ cứng k=1.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 10 Chương 4 Các định luật bảo toàn - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 10 Chương 4 Các định luật bảo toàn - Người đăng: kokris-exo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 10 Chương 4 Các định luật bảo toàn 9 10 223