Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 9

Được đăng lên bởi Ngoan Trần
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
thời gian : 45 phút
Bài 1 (1 đểm ): tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a)

b)
c)

d)
Bài 2 (2,5 đểm): tính
a)

b)

c)
d)
Bài 3 (2,5 đểm) : giải phương trình :
a)
b)
c)

Bài 4 (3 đểm) : Cho biểu thức M

a)

rút gọn M

b)

tính giá trị của M khi x = 2.

c)

Tìm x để M > 0.

(

1
1
x 1

):(

x 1
x
x 2

x 2
)
x 1

Bài 5:(1đ) Chứng minh bất đẳng thức sau: x  y  z  xy  yz  xz với x, y, z
> 0. Dấu đẳng thức “=” xảy ra khi nào ?

Hết.

...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
thi gian : 45 phút
Bài 1 (1 đm ): tìm điu kin ca x đ biu thc sau có nghĩa :
a)
b)
c)
d)
Bài 2 (2,5 đm): tính
a)
b)
c)
d)
Bài 3 (2,5 đm) : gii phương trình :
a)
b)
c)
Bài 4 (3 đm) : Cho biu thc
1 1 1 2
( ) : ( )
1 2 1
x x
M
x x x x
a) rút gn M
b) tính giá tr ca M khi x = 2.
c) Tìm x đ M > 0.
Bài 5:(1đ) Chứng minh bất đẳng thức sau:
x y z xy yz xz
với x, y, z
> 0. Dấu đẳng thức “=” xảy ra khi nào ?
Hết.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 9 - Người đăng: Ngoan Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TOÁN 9 9 10 214