Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD - ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HUỲNH MẪN ĐẠT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1:(7.0 điểm) Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX:
a. Hoàn cảnh bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Vì sao nói khởi
nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần vương?
b. Hãy so sánh để thấy điểm khác biệt giữa các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần
vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) theo bảng sau:
Các cuộc khởi nghĩa trong
Nội dung
Khởi nghĩa Yên Thế
phong trào Cần Vương
Mục đích
Lãnh đạo
Thành phần tham gia
Địa bàn
Thời gian tồn tại
Phương thức đấu tranh
Câu 2:(3.0 điểm) Nêu những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc trong những năm
1911 – 1918? Những hoạt động đó của Người nhằm mục đích gì?
--------Hết-------Học sinh không sử dụng tài liệu.Giám thị không giải thích gì thêm

1

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 (Cơ bản)
NĂM HỌC 2012 - 2013
Câu 1:(7.0 điểm)
a. Hoàn cảnh bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Vì sao nói
khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần vương? (4.0
điểm)
* Hoàn cảnh bùng nổ: (1.0 điểm)
- Từ năm 1883 – 1885 phải chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng đầu tích
cực chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống Pháp.
- 1885 sau vụ tấn công tòa Khám sứ Pháp thất bại Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm
Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua
mà kháng chiến, được nhân dân các nơi hưởng ứng sôi nổi.
* Ý nghĩa lịch sử: (1.0 điểm)
- Có vị trí rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Để lại nhiều tấm gương và bài học kinh nghiệm quý báu.
* Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần Vương
bởi vì: (2.0 điểm – mỗi ý đúng học sinh được 0,25 điểm)
+ Địa bàn hoạt động rộng lớn khắp 4 tỉnh Bắc, Trung Kì (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình).
+ Thời gian tồn tại hơn 10 năm (1885 -1896).
+ Lực lượng tham gia: đông đảo nhân dân và các dân tộc người thiểu số.
+ Huy động được sự ủng hộ và tiềm năng to lớn của nhân dân.
+ Nghĩa quân chế tạo được súng trường theo mẫu Pháp.
+ Có tổ chức tương đối chặt chẽ, chia thành 15 thứ quân.
+ Phương thức tác chiến: tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh
hoạt…
+ Khởi nghĩa Hương Khê thất bại cũng là mốc đánh dấu kết thúc phong trào đấu tranh yêu
nước chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương.
b. Hãy so sánh để thấy điểm khác biệt giữa c...
SỞ GD - ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HUỲNH MẪN ĐẠT
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1:(7.0 điểm) Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX:
a. Hoàn cảnh bùng nổ ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Vì sao nói khởi
nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa điển hình trong phong trào Cần vương?
b. Hãy so sánh để thấy điểm khác biệt giữa các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần
vương (1885 – 1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) theo bảng sau:
Nội dung
Các cuộc khởi nghĩa trong
phong trào Cần Vương
Khởi nghĩa Yên Thế
Mục đích
Lãnh đạo
Thành phần tham gia
Địa bàn
Thời gian tồn tại
Phương thức đấu tranh
Câu 2:(3.0 điểm) Nêu những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc trong những năm
1911 – 1918? Những hoạt động đó của Người nhằm mục đích gì?
--------Hết--------
Học sinh không sử dụng tài liệu.Giám thị không giải thích gì thêm
1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 9 10 117