Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Hóa lớp 8 trường THCS Phước Bửu

Được đăng lên bởi Phươnq's Naruto's
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Phước Bửu
Họ và tên :………………
Lớp : ……………………

Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa 8 (chương 1)
Thời gian : 45 phút

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D vào đáp án đúng
1.Dãy các vật thể nhân tạo là:
A.Không khí, cây cối, xoong nồi, bàn ghế .
B.Sông suối, đất đá, giầy dép, thau chậu.
C.Sách vở, bút, bàn ghế, cây cối.
D.Chén bát.sách vở, bút mực, quần áo
2.Dãy các chất tinh khiết là :
A. Nước cất, đồng nguyên chất.
C. Nước khoáng, nước biển
B. Nước muối, tinh thể muối ăn.
D. Nước cất, thép, tinh thể đường
3.Dãy các đơn chất là :
A. H2O, N2, HCl, O2
C.Cu, Na, NH3, H2SO4
B. H2, Ca, N2, O2
D. CaO, Cu, CH4, Ag
4.Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:
A. Hạt proton và hạt electron
C. Hạt nơtron và hạt electron
B. Hạt proton và hạt nơtron
D. Hạt electron, hạt nơtron và hạt proton
B. PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành bảng sau:
Chất gồm
Công thức hóa học
Tính phân tử khối
Natri nitrat (1Na,1N và 3O)
Bari clorua (1Ba và 2Cl)
Sắt(II) sunfat(1Fe,1S và 4O)
Axit sunfuric (2H,1S và 4O)
Câu 2 : (2,5 điểm) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng hơn
nguyên tử Mg là 4,25 lần.
a. Tính phân tử khối của hợp chất.
b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
c. Lập công thức hóa học của hợp chất.
Câu 3:(2 điểm)
1.Lập công thức hóa hôc của hợp chất sau;
a.P (III) và H
b. Cu (II) và OH (I)
2.Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong hợp chất sau, biết Cl hóa trị I và nhóm (SO4) hóa trị II
a. AlCl3
b. CuSO4
Câu 4: (1 điểm)Cho biết hóa trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử trong bảng sau:
Mg
Ba
Al
Ca
CO3
Cl
Na
Hg
PO4
Hóa
trị
(Biết Al=27; O=16; N=14; Ba=137; Cl=35.5; Fe=56; Mg=24; H=1; S=32.)
(0.5 điểm trình bày sạch nữa )

...
Trường THCS Phước Bửu Đề kiểm tra 1 tiết
Họ và tên :……………… Môn: Hóa 8 (chương 1)
Lớp : …………………… Thời gian : 45 phút
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D vào đáp án đúng
1.Dãy các vật thể nhân tạo là:
A.Không khí, cây cối, xoong nồi, bàn ghế . B.Sông suối, đất đá, giầy dép, thau chậu.
C.Sách vở, bút, bàn ghế, cây cối. D.Chén bát.sách vở, bút mực, quần áo
2.Dãy các chất tinh khiết là :
A. Nước cất, đồng nguyên chất. C. Nước khoáng, nước biển
B. Nước muối, tinh thể muối ăn. D. Nước cất, thép, tinh thể đường
3.Dãy các đơn chất là :
A. H2O, N2, HCl, O2 C.Cu, Na, NH3, H2SO4
B. H2, Ca, N2, O2 D. CaO, Cu, CH4, Ag
4.Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:
A. Hạt proton và hạt electron C. Hạt nơtron và hạt electron
B. Hạt proton và hạt nơtron D. Hạt electron, hạt nơtron và hạt proton
B. PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành bảng sau:
Chất gồm Công thức hóa học Tính phân tử khối
Natri nitrat (1Na,1N và 3O)
Bari clorua (1Ba và 2Cl)
Sắt(II) sunfat(1Fe,1S và 4O)
Axit sunfuric (2H,1S và 4O)
Câu 2 : (2,5 điểm) Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng hơn
nguyên tử Mg là 4,25 lần.
a. Tính phân tử khối của hợp chất.
b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X
c. Lập công thức hóa học của hợp chất.
Câu 3:(2 điểm)
1.Lập công thức hóa hôc của hợp chất sau;
a.P (III) và H b. Cu (II) và OH (I)
2.Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong hợp chất sau, biết Cl hóa trị I và nhóm (SO4) hóa trị II
a. AlCl3 b. CuSO4
Câu 4: (1 điểm)Cho biết hóa trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử trong bảng sau:
Mg Ba Al Ca CO3 Cl Na Hg PO4
Hóa
trị
(Biết Al=27; O=16; N=14; Ba=137; Cl=35.5; Fe=56; Mg=24; H=1; S=32.)
(0.5 điểm trình bày sạch nữa )
Đề kiểm tra môn Hóa lớp 8 trường THCS Phước Bửu - Người đăng: Phươnq's Naruto's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Hóa lớp 8 trường THCS Phước Bửu 9 10 690