Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 HKII

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HỒ XUÂN HƯƠNG
-----------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Vật Lý 8
Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm ): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu
sau:
Câu 1. Trường hợp nào sau đây có công cơ học?
A. Một quả bưởi rơi từ trên cành cây xuống.
B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ.
C. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nằm nghiêng, trượt đều trên
mặt bàn nhẵn nằm ngang coi như không có ma sát.
D. Hành khách đang đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không
chuyển động được.
Câu 2. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây.
Công suất của cần trục sản ra là.
A. 1500W
B. 750W
C. 600W
C. 300W
Câu 3. Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi tự do. Công mà
vật thực hiện được cho đến khi chạm đất là:
A. mh
B. 5mh
C. 10mh
D. 100mh
3
3
Câu 4. Khi đổ 50cm nước vào 50cm rượu, ta thu được một hỗn hợp gồm rượu và
nước có thể tích:
A. Bằng 100cm3
B. Nhỏ hơn 100cm3
C. Lớn hơn 100cm3
D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3
Câu 5. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại
lượng nào sau đây tăng lên.
A. Khối lượng của vât.
B. Trọng lương của vật.
C. Cả khối lượng và trọng lượng của vật.
D. Nhiệt độ của vật.
Câu 6. Câu nào sau đây khi nói về nhiệt năng là không đúng?
A. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng
B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật.
C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có.
D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 7. Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi:
A. Hai vật có nhiệt năng khác nhau.
B. Hai vật có nhiệt năng khác nhau, tiếp xúc nhau.
C. Hai vật có nhiệt độ khác nhau.
D. Hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau.
Câu 8. Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự
truyền nhiệt bằng:
A. Dẫn nhiệt
B. Bức xạ nhiệt.
C. Đối lưu
D. Bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.

PHẦN II. TỰ LUẬN( 6 điểm )
Câu 9 (2 điểm). Một cái máy hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng được một
vật nặng 70 kg lên độ cao 10m trong 36s.
a) Tính công máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.
b) Tìm hiệu suất của máy trong qua trình làm việc ( Biết hiệu suất tính theo công thức
Acóích
Atoànphân

H=
100%)
Câu 10( 1,5 điểm). Người ta phơi nắng một chậu chứa 5l nước. Sau một thời gian
nhiệt độ của nước tăng từ 28oC lên 34oC. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng
từ Mặt Trời? Cho nhiệt d...
TRƯỜNG THCS HỒ XUÂN HƯƠNG
-----------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Vật Lý 8
Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm ): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu
sau:
Câu 1. Trường hợp nào sau đây có công cơ học?
A. Một quả bưởi rơi từ trên cành cây xuống.
B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ.
C. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nằm nghiêng, trượt đều trên
mặt bàn nhẵn nằm ngang coi như không có ma sát.
D. Hành khách đang đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không
chuyển động được.
Câu 2. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây.
Công suất của cần trục sản ra là.
A. 1500W B. 750W
C. 600W C. 300W
Câu 3. Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi tự do. Công
vật thực hiện được cho đến khi chạm đất là:
A. mh B. 5mh
C. 10mh D. 100mh
Câu 4. Khi đổ 50cm
3
nước vào 50cm
3
rượu, ta thu được một hỗn hợp gồm rượu và
nước có thể tích:
A. Bằng 100cm
3
B. Nhỏ hơn 100cm
3
C. Lớn hơn 100cm
3
D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm
3
Câu 5. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại
lượng nào sau đây tăng lên.
A. Khối lượng của vât. B. Trọng lương của vật.
C. Cả khối lượng và trọng lượng của vật. D. Nhiệt độ của vật.
Câu 6. Câu nào sau đây khi nói về nhiệt năng là không đúng?
A. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng
B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật.
C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có.
D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 7. Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi:
A. Hai vật có nhiệt năng khác nhau.
B. Hai vật có nhiệt năng khác nhau, tiếp xúc nhau.
C. Hai vật có nhiệt độ khác nhau.
D. Hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau.
Câu 8. Ngăn đá của tlạnh thường đặt ở pa trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự
truyền nhiệt bằng:
A. Dẫn nhiệt B. Bức xạ nhiệt.
C. Đối lưu D. Bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 HKII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 HKII - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 HKII 9 10 465