Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiến nghị thi lại tóan 8

Được đăng lên bởi loanlamthithanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÓNG GIÁO DỤC VÀ ĐÒA TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ

ĐỀ KIẾN NGHỊ THI LẠI TOÁN 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
1) Giải các phương trình: (3đ)
a.-5x + 15 = 3 - 8x
3x  2
x 1
2
b.
2
3
x3
3
1
 2

c.
x  3 x  3x x
d. 3 x 2  10 x  7  0
2) Giải các phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (1,5đ)
a. 5  11x  17 x  9
2 x  1 3x  2

 2x
b.
2
3
3) Một người đi xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 20km/h. Cùng lúc đó, một
người đi xe hơi cũng từ A đến B với vận tốc lớn hơn người đi xe máy 40km/h và
đã đến B sớm hơn người đi xe máy 2h30’.Tính chiều dài quãng đường AB. (1,5đ)
4) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm, BC= 25cm, đường cao AH.
a.
Tính AC.
b.
Chứng minh AB2 = BH.BC
c.
Kẻ phân giác BD cắt AH tại E. Chứng minh tam giác ADE cân
d.
Chứng minh: AD.AE = DC.EH
5) Chứng minh rằng phương trình 4x2-12x +15 = 0 vô nghiệm

...
PHÓNG GIÁO DỤC VÀ ĐÒA TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ
ĐỀ KIẾN NGHỊ THI LẠI TOÁN 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
1) Giải các phương trình: (3đ)
a.-5x + 15 = 3 - 8x
b.
3 2 1
2
2 3
x x
c.
2
3 3 1
3 3
x
x x x x
d.
2
3 10 7 0x x
2) Giải các phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (1,5đ)
a.
5 11 17 9x x
b.
2 1 3 2
2
2 3
x x
x
3) Một người đi xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 20km/h. Cùng lúc đó, một
người đi xe hơi cũng từ A đến B với vận tốc lớn hơn người đi xe máy 40km/h và
đã đến B sớm hơn người đi xe máy 2h30’.Tính chiều dài quãng đường AB. (1,5đ)
4) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm, BC= 25cm, đường cao AH.
a. Tính AC.
b. Chứng minh AB
2
= BH.BC
c. Kẻ phân giác BD cắt AH tại E. Chứng minh tam giác ADE cân
d. Chứng minh: AD.AE = DC.EH
5) Chứng minh rằng phương trình 4x
2
-12x +15 = 0 vô nghiệm
Đề kiến nghị thi lại tóan 8 - Người đăng: loanlamthithanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiến nghị thi lại tóan 8 9 10 953