Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài :Nêu và phân tích định nghĩa, vai trò ,chức năng của môi trường

Được đăng lên bởi tranvanquyhumg
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đềtài:Nêuvàphântíchđịnhnghĩa,vaitrò
,chứcnăngcủamôitrường.

GVHD:PHẠM THỊ LÀN
SV:TRẦN VĂN QUÝ (NT)
SV:NGUYỄN VĂN SANG

Vìsaotôichọnđềtàinày?
 Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là
tình trạngô nhiễm môi trườngsinh thái do cáchoạt động sản xuất và sinh
hoạt của conngườigâyra.
  Tìnhtrạngô nhiễm môitrường ngày càngtrầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát
triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại
và tương lai.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.
 Nướcthảichưaquaxửlýthảitrựctiếpramôitrường.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.
 Ônhiễmnguồnnướcngầm.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.
 Ônhiễmtàinguyênđất.

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.
 Ônhiễmphóng

ÔNHIỄM PHÓNG XẠ DO NỔ HẠT NHÂN ( FUKUSIMA– NHẬTBẢN )

Mộtsốhìnhảnhvềtìnhtrạngônhiễmmôitrường.
 Ônhiễmtiếngồn

Vấnnạn ô nhiễm tiếng ồn ở thủ đô Argentina

Mụctiêucủađềtài.
 GiúpchomọingườihiểuđượctìnhtrạngônhiễmhiệnnàyởthếgiớinóichungvàViệtN
amnóiriêng.

 Táchạicủaônhiễmmôitrườngđếncuộcsốngcủaconngườivàcácloàisinhvật.
 Tầmquantrọngcủamôitrườngvớiconngườivàcáccơthểsốngtrongtráiđất.
 Hiểuđượcrõhơnđịnhnghĩa,vaitròvàchứcnăngcủamôitrường.
 Cácgiảiphápbảovệmôitrường.

Nộidungchínhcủađềtài.

Địnhnghĩavềmôitrường?
 Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản
xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiênnhiên(Theođiều1
,LuậtbảovệmôitrườngViệtNam)

Môitrườngtựnhiên.
 Baogồmcácnhântốthiênnhiênnhưvậtlý,hóahọc,sinhhọc,tồntạingoàiýmuốncủa
conngười,nhưngcũngítchịuảnhhưởngtácđộngcủaconngười.

Môitrườngnhântạo
 Baogồmtấtcảcácyếutốdo
conngườitạolên,làmthànhcáctiệnnghitrongcuộcsống.

Môitrườngxãhội
 Làtổngthểquanhệgiữangườivớingười.

Vaitròchứcnăngcủamôitrường?
 Môitrườngtựnhiêncungcấpchoconngười:
*Thứcăn,nướcuống,khíthở,nơilàmviệc,nơivuichơigiảitrí…
*Cácnguyênvậtliệu,nhiênliệu.Dùngtrongsảnxuất,làmchođờisốngconngườiđượcn
ângcao.
*Lànơitiếpnhậnchấtthảisinhhoạt,trongquátrìnhsảnxuấtvàhoạtđộngcủaconngười.
 Môitrườngtựnhiênmànơisinhsốngcủatấtcảcácloàisinhvậttrêntráiđất.
 Môitrườnglànơigiảmnhẹcáctácđộngcóhạicủathiênnhiênđênconngườivàsinhvậ
ttrêntraiđất.
 Môitrườnglànơilưutrữcácthôngtincủaconngười.

Thứcăn,nướcuống,khíthở,nơilàmviệc,nơivuichơigiảitrí…

Cácnguyênvậtliệu,nhiênliệu.Dùngtr...
Đềtài:Nêuvàphântíchđịnhnghĩa,vaitrò
,chứcnăngcủamôitrường.



Đề tài :Nêu và phân tích định nghĩa, vai trò ,chức năng của môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài :Nêu và phân tích định nghĩa, vai trò ,chức năng của môi trường - Người đăng: tranvanquyhumg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài :Nêu và phân tích định nghĩa, vai trò ,chức năng của môi trường 9 10 11