Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12

Được đăng lên bởi hungbui12a11
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH THUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề này có 01 trang)

KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
Năm học : 2010 - 2011
Môn : Vật Lý
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (5 điểm)
Quả cầu 1 có khối lượng m 1 = 0,3 (kg) được treo vào
đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, có
chiều dài  = 1 (m). Kéo căng dây treo quả cầu theo phương
nằm ngang rồi thả tay cho nó lao xuống. Khi xuống đến điểm
thấp nhất, quả cầu 1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với quả cầu 2,
quả cầu 2 có khối lượng m 2 = 0,2 (kg) đặt ở mặt sàn nằm
ngang. (Được mô tả như hình vẽ bên)
Sau va chạm, quả cầu 1 lên tới điểm cao nhất thì dây treo lệch góc  so với phương thẳng đứng. Quả
cầu 2 sẽ lăn được đoạn đường có chiều dài S trên phương ngang.
Biết hệ số ma sát giữa quả cầu 2 và mặt sàn nằm ngang là 0,02 và trong sự tương tác giữa m 1 và m 2
thì lực ma sát tác dụng vào quả cầu 2 là không đáng kể so với tương tác giữa hai quả cầu. Lấy g = 10(m/s 2 ).
Tính:  và S.
Bài 2: (5 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
Trong đó các điện trở:
R 1 = 3R, R 2 = R 3 = R 4 = R.
Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U không đổi.
Khi biến trở R X có một giá trị nào đó thì công suất tỏa nhiệt
trên điện trở R 1 là P 1 = 9 (W).
a. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R 4 khi đó.
b. Tìm R X theo R để công suất tỏa nhiệt trên R X cực đại.
Bài 3: (5 điểm)
Một xi lanh cách nhiệt nằm ngang, thể tích V 1 + V 2 = V 0 = 60
(lít), được chia làm hai phần không thông với nhau bởi một pittông cách nhiệt
(như hình vẽ). Píttông có thể chuyển động không ma sát. Mỗi phần của xi
lanh chứa 1 (mol) khí lý tưởng đơn nguyên tử.
Ban đầu píttông đứng yên, nhiệt độ hai phần khác nhau. Cho dòng
điện chạy qua điện trở R để truyền cho khí ở bên trái nhiệt lượng Q = 90 (J).
a. Nhiệt độ ở phần bên phải cũng tăng, tại sao ?
b. Khi đã có cân bằng, áp suất mới trong xi lanh lớn hơn áp suất ban
đầu bao nhiêu ?
Biết nội năng của 1 mol khí lý tưởng được xác định bằng công thức U = 3RT/2.
Bài 4: (5 điểm)
Một thấu kính (L) hai mặt lồi, cùng bán kính cong R = 15 cm, làm bằng
thủy tinh có chiết suất n.
- Một vật phẳng, nhỏ có chiều cao AB đặt trên trục chính của thấu kính,
cách thấu kính một khoảng d = 30 cm cho một ảnh thật có chiều cao A / B / .
- Một bản hai mặt song song (B) làm bằng cùng một thứ thủy tinh như
thấu kính có độ dày e.
Nếu đặt bản giữa vật và thấu kính (như hình a) thì ảnh A / B / bị dịch
chuyển dọc theo trục chính một đoạn bằng 3,75 cm.
Nếu đặt bản giữa thấu kính và ảnh A / B / (như...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
BÌNH THUẬN Năm học : 2010 - 2011
Môn : Vật Lý
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề này có 01 trang)
Bài 1: (5 điểm)
Quả cầu 1 có khối lượng m
1
= 0,3 (kg) được treo vào
đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể,
chiều dài
= 1 (m). Kéo căng dây treo quả cầu theo phương
nằm ngang rồi thả tay cho lao xuống. Khi xuống đến điểm
thấp nhất, quả cầu 1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với quả cầu 2,
quả cầu 2 khối lượng m
2
= 0,2 (kg) đặt mặt sàn nằm
ngang. (Được mô tả như hình vẽ bên)
Sau va chạm, quả cầu 1 lên tới điểm cao nhất thì dây treo lệch góc
so với phương thẳng đứng. Quả
cầu 2 sẽ lăn được đoạn đường có chiều dài S trên phương ngang.
Biết hệ số ma sát giữa quả cầu 2 và mặt sàn nằm ngang là 0,02 và trong sự tương tác giữa m
1
và m
2
thì lực ma sát tác dụng vào quả cầu 2 là không đáng kể so với tương tác giữa hai quả cầu. Lấy g = 10(m/s
2
).
Tính:
và S.
Bài 2: (5 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
Trong đó các điện trở:
R
1
= 3R, R
2
= R
3
= R
4
= R.
Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U không đổi.
Khi biến trở R
X
một giá trị nào đó thì công suất tỏa nhiệt
trên điện trở R
1
là P
1
= 9 (W).
a. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R
4
khi đó.
b. Tìm R
X
theo R để công suất tỏa nhiệt trên R
X
cực đại.
Bài 3 : (5 điểm)
Một xi lanh cách nhiệt nằm ngang, thể tích V
1
+ V
2
= V
0
= 60
(lít), được chia làm hai phần không thông với nhau bởi một pittông cách nhiệt
(như hình vẽ). Píttông th chuyển động không ma sát. Mỗi phn của xi
lanh chứa 1 (mol) khí lý tưởng đơn nguyên tử.
Ban đầu píttông đứng n, nhiệt độ hai phần khác nhau. Cho dòng
điện chạy qua điện trở R để truyền cho khí ở bên trái nhiệt lượng Q = 90 (J).
a. Nhiệt độ ở phần bên phải cũng tăng, tại sao ?
b. Khi đã cân bằng, áp suất mới trong xi lanh lớn hơn áp suất ban
đầu bao nhiêu ?
Biết nội năng của 1 mol khí lý tưởng được xác định bằng công thức U = 3RT/2.
Bài 4 : (5 điểm)
Một thấu kính (L) hai mặt lồi, cùng bán kính cong R = 15 cm, làm bằng
thủy tinh có chiết suất n.
- Một vật phẳng, nhỏ có chiều cao AB đặt trên trục chính của thấu kính,
cách thấu kính một khoảng d = 30 cm cho một ảnh thật có chiều cao A
/
B
/
.
- Một bản hai mặt song song (B) làm bằng cùng một thứ thủy tinh như
thấu kính có độ dày e.
Nếu đặt bản giữa vật thấu kính (như hình a) t ảnh A
/
B
/
bị dịch
chuyển dọc theo trục chính một đoạn bằng 3,75 cm.
Nếu đặt bản giữa thấu kính nh A
/
B
/
(như hình b) thì ảnh bị dịch
một đoạn bằng 3cm. Tính:
a. Tiêu cự f của thấu kính.
b. Chiết suất n của thủy tinh.
c. Độ dày e của bản.
--------------Hết------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT
1
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 - Người đăng: hungbui12a11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 9 10 580